ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΣΥΠΕ

 

 

(13/2/2017)

Για το πλαίσιο οργανισμών των νοσοκομείων

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας, κατόπιν των παρατηρήσεων που υποβλήθηκαν μετά την ανάρτηση προς διαβούλευση της απόφασης του ΚΕΣΥΠΕ για την αναμόρφωση του πλαισίου οργανισμών των νοσοκομείων, τροποποιείται η πρόταση για τα ανώτερα όρια των συντελεστών υπολογισμού των οργανικών θέσεων υπηρεσιών, ως εξής: Υπηρεσία επιστημόνων, τεχνολόγων και επαγγελματιών υγείας: 0.25-0.35. Διοικητική – οικονομική υπηρεσία: 0.20– 0.35. Τεχνική υπηρεσία: 0,08 -0,20.

Η τροποποίηση αυτή προτείνεται προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν κατάργηση οργανικών θέσεων προσωπικού που ήδη υπηρετεί, σε περιπτώσεις που ο αριθμός τους (των οργανικών αυτών θέσεων) υπερβαίνει τις υπολογιζόμενες με τους αρχικά προτεινόμενους συντελεστές

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 237 access attempts in the last 7 days.

%d bloggers like this: