Ο Τάκης Γεωργακόπουλος του ΕΟΠΠΥ για την αποζημίωση των ειδικών θεραπειών

Με τον πρόσφατο νόμο, η κυβέρνηση αύξησε την αποζημίωση για εργοθεραπεία και ψυχοθεραπεία στα 15 ευρώ

 

 

 

Από τον Τάκη Γεωργακόπουλο, ιατρό πνευμονολόγο, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και Αντιπρόεδρο του ΕΟΠΥΥ λάβαμε το ακόλουθο κείμενο όπου αναφέρεται στο θέμα της αποζημίωσης των ειδικών θεραπειών όπως η λογοθεραπεία.

Το κείμενο έχει ως εξής:

Το κόστος των θεραπειών ειδικής Αγωγής δεν είναι πολυδάπανο, αφού σύμφωνα με το νομοθετημένο τιμολόγιο αποζημίωσης που ίσχυε, η συνεδρία της λογοθεραπείας αποζημιώνεται με 15 ευρώ, της Εργοθεραπείας με 1,32 και της ψυχοθεραπείας από ψυχολόγο με 2,26.

Με τον πρόσφατο νόμο για την ψυχική υγεία η κυβέρνηση αύξησε την αποζημίωση για εργοθεραπεία και ψυχοθεραπεία στα 15 ευρώ.

Επομένως η εκκαθάριση των θεραπειών μέχρι την ψήφιση του νόμου γίνεται με το ισχύον παλιό τιμολόγιο.

Το ”πολυδάπανο” των θεραπειών έγκειται στο γεγονός όπως το έχουν ομολογήσει οι ίδιοι οι γονείς πως οι ειδικοί θεραπευτές τιμολογούν κατά το δοκούν, τις θεραπείες, με πολλαπλάσια αποζημίωση, με συνέπεια αυτές οι θεραπείες να κοστίζουν υπερβολικά στους γονείς.

Αυτός ήταν και ο λόγος που ο ΕΟΠΥΥ ζήτησε και ζητάει την σύναψη σύμβασης με τους ειδικούς θεραπευτές.

Στην υπερτιμολόγηση άλλωστε βρίσκεται και η αιτία της άρνησής τους να συνάψουν σύμβαση που θα δέχονται την αποζημίωση που ορίζει το κράτος και όχι στο ότι ”αιφνιδιάστηκαν” από την ανακοίνωση του ΕΟΠΥ πως από 1/1/2017 θα αποζημιώνονται μόνο οι συμβεβλημένοι θεραπευτές.

 

 

http://www.thebest.gr/

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 245 access attempts in the last 7 days.

%d bloggers like this: