Το σχέδιο Νόμου του υπουργείου Υγείας για την Οργάνωση του χρόνου εργασίας των ιατρών ΕΣΥ (πλήρες κείμενο)

 

 

 

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 351 access attempts in the last 7 days.

%d bloggers like this: