Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ο νόμος 4486/2017 για τη «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας»

 

 

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 2037 access attempts in the last 7 days.

%d bloggers like this: