Ο έλεγχος του ΕΟΦ αποκάλυψε παραβάσεις με ψευδεπίγραφα φάρμακα στην ελληνική αγορά

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Η ΕΡΕΥΝΑ
 
 
 
 

Κατά τους ελέγχους που διεξάγει σε νόμιμα σημεία διακίνησης φαρμακευτικών προϊόντων (φαρμακαποθήκες, φαρμακεία), αλλά και σε μη αδειοδοτημένους χώρους. 

Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται σε συνεργασία με την Οικονομική Αστυνομία και το ΣΔΟΕ.

Κατά τη διάρκεια  της έρευνας κατασχέθηκε πλήθος παραστατικών και σκευασμάτων από τα οποία προκύπτουν:
α) αγορές από μη νόμιμες πηγές, μεταξύ των οποίων και το διαδίκτυο,
β) πωλήσεις σε πρόσωπα μη εξουσιοδοτημένα να κατέχουν φάρμακα, εντός και εκτός Ελλάδος,
γ) διακίνηση ψευδεπίγραφων φαρμάκων. 

Η διερεύνηση βρίσκεται σε εξέλιξη και ο ΕΟΦ θα επιβάλει τις προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις με την ολοκλήρωση κάθε σταδίου, ενώ οι περιπτώσεις που διαπιστώνεται ποινικό αδίκημα παραπέμπονται αρμοδίως. 

Ο ΕΟΦ καλεί τους εμπλεκομένους στην αλυσίδα διανομής των φαρμάκων να είναι προσεκτικοί στις εμπορικές συναλλαγές που πραγματοποιούν, ελέγχοντας προσεκτικά την προέλευση και τη γνησιότητα των προϊόντων που παραλαμβάνουν, αλλά και τους υποψήφιους αποδέκτες των φαρμάκων.  

Επιπλέον, ενημέρωσε την Ευρωπαϊκή Βάση Δεδομένων EudraGMDP με τα στοιχεία των κατόχων άδειας χονδρικής πώλησης.

 

 

http://www.tempo24.gr

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 1896 access attempts in the last 7 days.

%d bloggers like this: