ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΘΗΤΕΙΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ

er_diadromos

Κατατεθείσα τροπολογία

Τροπολογία με θέμα τη διόρθωση διάταξης σχετικά με την παράταση θητείας υπηρετούντων επικουρικών γιατρών κατέθεσαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Σάκης Παπαδόπουλος και Μερόπη Τζούφη. Ως γνωστόν, στον πρόσφατο νόμο 4410/2016 (Α΄ 141) αναφερόταν ότι δύναται να παραταθεί η θητεία των επικουρικών ιατρών που υπηρετούν σε Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.) για ένα έτος, ήτοι μέχρι τις 30.9.2017, εάν η θέση δεν έχει προκηρυχθεί, υπό την προϋπόθεση να υπάρχει ανάλογη πίστωση στον προϋπολογισμό του νοσοκομείου ή της οικείας Δ.Υ.Πε.

Οι δύο βουλευτές στην αιτιολογική τους έκθεση αναφέρουν ότι η φράση «εάν η θέση δεν έχει προκηρυχθεί» εμφιλοχώρησε εκ παραδρομής στην διάταξη του νόμου και δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην παράταση θητείας των επικουρικών ιατρών.

Οι βουλευτές προτείνουν με την τροπολογία που κατέθεσαν να απαλειφθεί η επίμαχη φράση.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 688 access attempts in the last 7 days.

%d bloggers like this: