Γ. ΜΠΑΣΚΟΖΟΣ: ΓΕΝΟΣΗΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ HIV ΤΟ 2017

 

Κοινή δράση για τη κυκλοφορία του

 

Η κρίσιμη «ραχοκοκαλιά» της θεραπείας του HIV (δύο από τα τρία φάρμακα, σε συνδυασμό σταθερών δόσεων), που χρησιμοποιούνται σχεδόν σε ποσοστό 80% των ασθενών πανευρωπαϊκά, αναμένεται να γίνει γενόσημο σκεύασμα το καλοκαίρι του 2017, δήλωσε ο ΓΓ Δημόσιας Υγείας Γ. Μπασκόζος, κατά την τοποθέτησή του στο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Υγείας στη Μάλτα.

Όπως ανέφερε, η συγκεκριμένη εξέλιξη θα έχει ως συνέπεια μια σημαντική εξοικονόμηση στο κόστος της αντιρετροϊκής θεραπείας καθώς πρόκειται για τον ίδιο εξαιρετικά αποτελεσματικό συνδυασμό που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της PrEP. Χώρες με μεγάλο πληθυσμό ασθενών είναι αυτές που θα επωφεληθούν περισσότερο οικονομικά, αλλά η ανάγκη είναι ακόμη μεγαλύτερη για χώρες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, όπως η Ελλάδα ή παρουσιάζουν υψηλό επιπολασμό ή συχνότητα εμφάνισης. Ωστόσο, ο ΓΓ επεσήμανε ότι ενώ οι εταιρείες γενόσημων φαρμάκων έχουν εξασφαλίσει άδειες κυκλοφορίας από τον EMA, η εταιρεία παραγωγής του πρωτοτύπου ζητά ένα «συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας» για τον συνδυασμό σε ένα χάπι, το οποίο πολλοί εμπειρογνώμονες θεωρούν αμφιλεγόμενο αίτημα, ή έχει απορριφθεί από τα τοπικά γραφεία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε ορισμένες χώρες (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας).

Ο κ. Μπασκόζος υπογράμμισε, ότι η απόσυρση αυτού του αιτήματος μπορεί να γίνει αποδεκτή, αν ζητηθεί από σημαντική ομάδα χωρών. Αναφερόμενος στην πρόληψη, τον έλεγχο, την πρόσβαση στη θεραπεία και την ποιότητα της φροντίδας, όσον αφορά τον HIV, ο ΓΓ είπε ότι στην Ελλάδα έχει ήδη εκκινήσει η διαδικασία αναπροσαρμογής του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου της Ελλάδας εξετάζοντας, μεταξύ άλλων, τις μακροπρόθεσμες εκβάσεις υγείας για την PLHIV, καθώς και τη βελτίωση της απόδοσης του Συστήματος Υγείας για την αντιμετώπιση της αναδυόμενης συννοσηρότητας και προ-υπάρχουσαςενδημικότητας σε αυτόν τον πληθυσμό. «Πιστεύω ότι η ΕΕ, με Συστάσεις Πολιτικής, και οργανισμοί, όπως το ECDC και το EMCDDA, μέσω τεχνικής βοήθειας, μπορούν να συμβάλλουν στην δυνατότητα ανταπόκρισης στην ασθένεια, η οποία, λόγω του σχετικού στίγματος, μας θέτει ορισμένες φορές ενώπιον μη παραγωγικών αντιπαραθέσεων και στείρας αντίθεσης. Η ορθή καθοδήγηση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και η ανταλλαγή καλών πρακτικών στο πλαίσιο ενός Think Tank, μπορεί να υποστηρίξει το έργο μας σε τοπικό επίπεδο.Μια πολιτική δήλωση θα πρέπει να θεωρείται επιτακτική ανάγκη.

Όπως φαίνεται από την πιο πρόσφατη έκθεση του ECDC, εάν, μετά από 10 συναπτά έτη δεν έχουμε δει μια μείωση των κρουσμάτων του ιού HIV ή μείωση των καθυστερημένων διαγνώσεων σε επίπεδο ΕΕ, δεν δικαιούμαστε να μιλήσουμε για επίτευξη των στόχων μας. Επομένως, θα πρέπει να επικαιροποιήσουμε τη Διακήρυξη του Δουβλίνου και να συμφωνήσουμε στις κρίσιμου χαρακτήρα ενέργειες για επιτάχυνση της απόκρισής μας. Θα πρέπει, επίσης, να διασφαλίσουμε ότι η παρακολούθηση της πορείας μας γίνεται μέσω των κατάλληλων δεικτών», δήλωσε.

Τέλος, ο κ. Μπασκόζος, επιβεβαίωσε ότι στην Ελλάδα υπάρχει μείωση των νέων κρουσμάτων για 4ο διαδοχικό έτος, και το 33% αυτών των νέων κρουσμάτων έχουν διαγνωσθεί τα τελευταία δύο χρόνια σε εγκαταστάσεις βασισμένες στην Κοινότητα, ενώ πρότεινε να εξασφαλιστεί ένα ευνοϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο για έλεγχο καθοδηγούμενο από την κοινότητα.

 

 

www.healthdaily.gr

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 1982 access attempts in the last 7 days.

%d bloggers like this: