ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

 

Δημιουργούνται 465 νέες θέσεις ειδικευμένων γιατρών

 

 

Στην αναβάθμιση των τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) προχωρά το υπουργείο Υγείας. η σχετική διάταξη, η οποία περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο για την ΠΦΥ αναφέρει ότι για τη βελτίωση των ΤΕΠ προβλέπεται η δημιουργία 465 θέσεων ειδικευμένων γιατρών στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, πέραν των υφισταμένων οργανικών θέσεων ειδικευμένων γιατρών του κλάδου ΕΣΥ.

Η κατανομή των θέσεων αυτών στα νοσοκομεία γίνεται με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, μετά από εισήγηση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγειονομικών Περιφερειών (ΚΕΣΥΠΕ). η έγκριση για προκήρυξη θέσεων για την στελέχωση των ΤΕΠ δύναται, μετά από απόφαση του ΔΣ του νοσοκομείου, να δίνεται για μία ή και περισσότερες από τις προβλεπόμενες στη σύσταση θέσεων ειδικότητες. η αναβάθμιση των ΤΕΠ κρίθηκε αναγκαία, καθώς στα ελληνικά ΤΕΠ έχει καταγραφεί η μεγαλύτερη αύξηση των περιστατικών κατά τα χρόνια της κρίσης, μεταξύ των χωρών της Ε.Ε., σύμφωνα με έρευνα του ΟΟΣΑ.

Το ανεπαρκές μέχρι σήμερα σύστημα ΠΦΥ οδηγούσε τους ασθενείς σε άχρηστες και περιττές επισκέψεις (20%) στα ΤΕΠ, υπερφορτώνοντας τη λειτουργία τους, γεγονός που επηρεάζει όλους τους τομείς του συστήματος Υγείας.

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 441 access attempts in the last 7 days.

%d bloggers like this: