ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Με κοινή απόφαση των υπουργείων Υγείας και Παιδείας

 

Residents

 

Επιτροπή 13 μελών, με στόχο να διαμορφωθούν στρατηγικές δράσεις για την προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση στον τομέα της υγείας, συγκροτούν τα υπουργεία υγείας και Παιδείας. Συντονιστής της θα είναι επιστήμονας κύρους, ο οποίος έχει διακριθεί στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό για τις γνώσεις του, την πείρα και την προσφορά του.

Μέλη της θα είναι οι γενικοί γραμματείς υγείας και Παιδείας, ο αντιπρόεδρος του κεντρικού Συμβουλίου υγείας (ΚΕΣΥ), εκπρόσωπος του Πανελλήνιου ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ), εκπρόσωπος της εταιρείας Συστήματος αμοιβών Νοσοκομείων (ΕΣΑΝ), ένας εκπαιδευτικός ιατρικού τμήματος, ένας εκπαιδευτικός από ΑΕΙ Νοσηλευτικής, ένας εκπαιδευτικός από ΤΕΙ Νοσηλευτικής, εκπρόσωπος της ομοσπονδίας νοσοκομειακών γιατρών (ΟΕΝΓΕ), εκπρόσωπος της ομοσπονδίας διδακτικού προσωπικού (ΠΟΣΔΕΠ), εκπρόσωπος της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ) και ένας πανεπιστημιακός παιδοψυχίατρος.

Στο πλαίσιο της διυπουργικής επιτροπής συγκροτείται και λειτουργεί μόνιμη ομάδα εργασίας με αντικείμενο τον συντονισμό και τη συνεργασία των ιατρικών τμημάτων της χώρας σε ζητήματα προπτυχιακής, μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και έρευνας. η διυπουργική επιτροπή θα κάνει εισηγήσεις για τα παρακάτω θέματα: τη διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και έρευνας για όλους τους επαγγελματίες υγείας σε εναρμόνιση και με τις σχετικές αποφάσεις και οδηγίες των ευρωπαϊκών θεσμών. τον καθορισμό χρονοδιαγραμμάτων και πόρων που αφορούν στην υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής. την αποτίμηση της εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των Πανεπιστημιακών νοσοκομείων και των νοσοκομείων στα οποία λειτουργούν Πανεπιστημιακές κλινικές και εργαστήρια.

Θα αναλάβει, επίσης, τη διαμόρφωση στρατηγικής για την ειδική αγωγή.

 

www.healthdaily.gr

Sending
User Review
0 (0 votes)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 401 access attempts in the last 7 days.

%d bloggers like this: