Α. ΞΑΝΘΟΣ: «ΤΕΛΟΣ ΕΠΟΧΗΣ» ΓΙΑ ΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Mε τη σύσταση Επιτροπής ΗΤΑ

 

Υπουργός Υγείας, Ανδρέας Ξανθός

 

Ως «τέλος εποχής» για την παρούσα φαρμακευτική πολιτική της χώρας χαρακτήρισε τη δημιουργία επιτροπής αξιολόγησης Τεχνολογίας της υγείας (ΗΤΑ), για την οποία το νομοσχέδιο κατατίθεται εντός των ημερών στη βουλή, ο υπουργός υγείας Ανδρέας Ξανθός σε χθεσινή συνέντευξη τύπου.

Όπως δήλωσε, η συγκεκριμένη εξέλιξη θα καλύψει τη θεσμική έλλειψη που υπήρχε μέχρι τώρα, στο σύστημα της φαρμακευτικής πολιτικής της χώρας μας. αναλυτικότερα, το νομοσχέδιο θεσμοθετεί μια 11μελή επιτροπή αξιολόγησης νέων φαρμάκων που θα υπάγεται στον υπουργό υγείας, ενώ χωροταξικά θα είναι τοποθετημένη στον ΕΟΦ.

Τα μέλη της επιτροπής θα πρέπει να έχουν συνάφεια με τη φαρμακολογία, την κλινική φαρμακολογία, τη φαρμακοεπιδημιολογία, τη φαρμακοοικονομία, την αξιολόγηση κλινικών μελετών και την κατάρτιση θεραπευτικών πρωτοκόλλων. η επιλογή των μελών θα γίνεται μετά από γνωμοδότηση στον υπουργό μίας επιτροπής τριμελούς που θα συναπαρτίζεται από τον πρόεδρο του ΚΕΣΥ, τον πρόεδρο του ΕΟΦ και έναν εκπρόσωπο από τη σύγκλητο της ΕΣΔΥ. Το σημαντικό, ωστόσο, τόνισε ο υπουργός είναι ότι η επιτροπή θα επικουρείται από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες αξιολογητές οι οποίοι με μία αποζημίωση, που θα ρυθμιστεί με ΚΥΑ, θα συνεισφέρουν σε ειδικά επιστημονικά πεδία την γνώση τους για την αξιολόγηση ενός νέου φαρμακευτικού προϊόντος.

Προς το παρόν η επιτροπή θα έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα προς τον υπουργό, αλλά στα επόμενα χρόνια θα αξιολογηθεί και η δυνατότητα να υπάρχει μια πιο αποφασιστική αρμοδιότητα της. Τα κριτήρια με τα οποία θα εξακριβώνεται η πραγματική καινοτομία ενός φαρμάκου, είναι πέντε. Το τεκμηριωμένο βιβλιογραφικά κλινικό όφελος του σκευάσματος, η συγκριτική αξιολόγηση σε σχέση με διαθέσιμες θεραπείες για το ίδιο πεδίο, η αξιοπιστία των κλινικών μελετών, η θετική σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας των φαρμάκων αυτών και τέλος η επίπτωση στον προϋπολογισμό της φαρμακευτικής δαπάνης. Για να εκπληρωθεί αυτό το κριτήριο, η επιτροπή ΗΤΑ θα απευθύνεται στην επιτροπή διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων που θα διαπραγματεύεται με τις εταιρείες και το αποτέλεσμα αυτών των διαπραγματεύσεων θα συνεκτιμάται στην τελική απόφαση της επιτροπής ΗΤΑ.

Η σύσταση και η λειτουργία της νέας εννεαμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης που θα υπάγεται στον υπουργό υγείας, καθορίζεται επίσης στο νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη βουλή.

Η ήδη υπάρχουσα επιτροπή διαπραγμάτευσης του ΕΟΠΥΥ παραμένει και θα αφορά όλες τις υπόλοιπες συμβάσεις που έχει ο ΕΟΠΥΥ με ιδιώτες παρόχους για υπηρεσίες και υλικά. ο κ. Ξανθός επισήμανε επίσης ότι θα υπάρχει η δυνατότητα επαναξιολόγησης ήδη εγκεκριμένων φαρμάκων από την επιτροπή ΗΤΑ, για τα οποία έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχουν, άλλες εναλλακτικές, ισοδύναμες θεραπείες.

Όσον αφορά τη συμμετοχή των ασθενών, ο υπουργός υγείας ανέφερε ότι έχει προβλεφθεί η δυνατότητα της επιτροπής να καλεί σε ακρόαση εκπροσώπους των συλλόγων των ασθενών για μια θεσμοθετημένη διαδικασία διαβούλευσης, αφού προς το παρόν δεν κρίνεται ρεαλιστικό και εφικτό να υπάρχει δικαίωμα ψήφου των ασθενών στην επιτροπή ΗΤΑ

www.healthhdaily.gr

 

 

  • Stars
Sending
User Review
5 (1 vote)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 1897 access attempts in the last 7 days.

%d bloggers like this: