Το καταστατικό της Ε.Ι.Ν.Α.

EINA

Το καταστατικό της Ε.Ι.Ν.Α.

 

 

 
Το καταστατικό της Ε.Ι.Ν.Α. μετά την μετατροπή του σε ηλεκτρονική μορφή είναι πλέον διαθέσιμο σε 2 μορφές:

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 506 access attempts in the last 7 days.