Τι είναι η Ε.Ι.Ν.Α.

 

eina_logo

 

Η Ένωσή μας (Ε.Ι.Ν.Α.) λειτουργεί σαν όργανο έκφρασης, εκπροσώπησης και διεκδίκησης αναφορικά με τα εργασιακά και οικονομικά προβλήματα των Νοσοκομειακών Γιατρών του Νομού Αχαίας.

Στις τάξεις της η Ε.Ι.Ν.Α. περιλαμβάνει τους γιατρούς των Νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας του νομού μας, ανεξαρτήτως βαθμίδος ή ιδιότητος. (γιατροί του ΕΣΥ, ειδικευόμενοι, Πανεπιστημιακοί γιατροί, Διευθυντές κλινικών)

Μέριμνα της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αχαίας, συνιστά η έγκαιρη επισήμανση, προβολή και παρέμβαση για λύση προβλημάτων που έχουν σχέση με την γενικότερη πολιτική υγείας και περίθαλψης στα νοσοκομεία, προβλημάτων που αφορούν τις αμοιβές, τις συνθήκες εργασίας και εφημέρευσης των νοσοκομειακών γιατρών.

Ακόμη η Ένωση επιλαμβάνεται θεμάτων που έχουν σχέση με την διαφύλαξη των γιατρών, οσάκις ανακύπτει ζήτημα διοικητικής αυθαιρεσίας.

Πιστεύοντας ότι η υγεία αποτελεί μείζον αγαθό για τον πολίτη σε μια ευνομούμενη κοινωνία, τασσόμεθα με την άποψη της αναβάθμισης και ενίσχυσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Σαν Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης επιδιώκουμε και αποζητάμε την συνεχή επικοινωνία με όλους τους νοσοκομειακούς γιατρούς. Κάτι τέτοιο μπορεί να καταστεί εφικτό-εκτός των μέχρι τούδε ακολουθουμένων και μέσα από αυτή την ηλεκτρονική σελίδα.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 509 access attempts in the last 7 days.