Αποζημίωση εφημεριών νοσοκομείων ιατρών Ε.Σ.Υ του β΄ εξαμήνου οικ.έτους 2014 (μέρος)

Υπουργείο Υγείας

Αποζημίωση εφημεριών νοσοκομείων ιατρών Ε.Σ.Υ του β΄ εξαμήνου οικ.έτους 2014 (μέρος)

Δείτε εδώ την σχετική απόφαση και τα ποσά ανά Υ.Δ.Ε.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 265 access attempts in the last 7 days.

%d bloggers like this: