ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΟΕΝΓΕ

Aθήνα,3 Ιουλίου2014

Oenge_header

ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΟΕΝΓΕ

 

1. Απολυμένοι GSK

Η ΕΓ της ΟΕΝΓΕ στέκεται στο πλευρό των εργαζομένων στο φάρμακο που πρόσφατα
απολύθηκαν από την πολυεθνική φαρμακευτική εταιρεία Glaxo Smith Kline.
Παρά τη μεγάλη της κερδοφορία, παρά τον πρόσφατο εξαναγκασμό εργαζόμενων σε
εθελούσιες αποχωρήσεις, η εταιρεία στέλνει δέκα ακόμη εργαζόμενους, δύο εξ αυτών
εκλεγμένους συνδικαλιστές στο ΔΣ του ΣΙΕΕ-ΦΣΕΚ, στον Καιάδα της ανεργίας.
Καλούμε την GSK να ανακαλέσει άμεσα τις απολύσεις.

2. Απόλυση ιατρού από Ευρωκλινική

Η ΕΓ της ΟΕΝΓΕ  καταγγέλλει την τρομοκρατική απόλυση συναδέλφου ιατρού από την
εργοδοσία της Ευρωκλινικής. Η απόλυση είχε καθαρά χαρακτήρα συνδικαλιστικής
δίωξης και έγινε εκδικητικά διότι ο συνάδελφος, που είναι μέλος του ΔΣ του ΣΕΙΝΑΠ,
συμμετείχε στις τελευταίες απεργιακές κινητοποιήσεις για υπογραφή ΣΣΕ με αυξήσεις.
Απαιτούμε την άμεση ανάκληση της απόλυσης του συναδέλφου.

3. Φυλακές υψίστης ασφαλείας

Με αφορμή την πρόσφατη ολιγοήμερη απεργία πείνας χιλιάδων κρατουμένων σε
φυλακές της χώρας και τις συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις τους, η ΕΓ της ΟΕΝΓΕ δηλώνει
την κατηγορηματική της αντίθεση στον σχεδιασμό κατασκευής φυλακών υψίστης
ασφαλείας στη χώρα μας.

Η σχεδιαζόμενη λειτουργία τέτοιων φυλακών, όπως περιγράφεται στο σχετικό νόμο, δεν
είναι παρά η ακόμα πιο ακραία έκφανση ενός κράτους που αναπτύσσεται όλο και πιο
εκδικητικά και ολοκληρωτικά, κλείνοντας σχολεία και νοσοκομεία και ανοίγοντας
φυλακές.

ΓΙΑ ΤHΝ ΟΕΝΓΕ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΔΗΜ.    ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 509 access attempts in the last 7 days.