Δικαιώματα του Νοσοκομειακού Ασθενούς

 

Στο άρθρο 47 του Ν. 2071/1992 αναφέρονται αναλυτικά τα δικαιώματα του νοσοκομειακού ασθενούς

 

  • Έχει δικαίωμα προσεγγίσεως στις Υπηρεσίες του Νοσοκομείου τις πλέον κατάλληλες για τη φύση της ασθένειάς του.
  • Έχει το δικαίωμα της παροχής φροντίδας σ’ αυτόν με τον οφειλόμενο σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια του.
  • Έχει το δικαίωμα να συγκατατεθεί ή να αρνηθεί κάθε διαγνωστική ή θεραπευτική πράξη που πρόκειται να διενεργηθεί σ’ αυτόν.
 • Δικαιούται να ζητήσει να πληροφορηθεί οτιδήποτε αφορά την κατάστασή του.
 • Έχει το δικαίωμα να πληροφορηθεί πλήρως και εκ των προτέρων για τους κινδύνους που ενδέχεται να παρουσιασθούν ή να προκύψουν μετά από εφαρμογή σε αυτόν ασυνήθιστων ή πειραματικών διαγνωστικών πράξεων. Η εφαρμογή τέτοιων μεθόδων απαιτεί οπωσδήποτε την συγκατάθεση του ασθενή.
 • Πρέπει να εξασφαλίζεται το απόρρητο όλων των ιατρικών πληροφοριών και των περιεχομένων του φακέλου νοσηλείας.
 • Δικαιούται να αντιμετωπίζονται με τον δέοντα σεβασμό ανεξαρτήτως ιδεολογικών ή θρησκευτικών πεποιθήσεων.
 • Έχει το δικαίωμα να υποβάλλει ενστάσεις ή διαμαρτυρίες ακόμα και συστάσεις προς το Νοσοκομείο και να λάβει γνώση για τις ενέργειες που έγιναν μετά από τις παραπάνω ενέργειες.

Δικαιώματα του Νοσοκομειακού Ασθενούς

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 575 access attempts in the last 7 days.

%d bloggers like this: