Δικαιώματα του Νοσοκομειακού Ασθενούς

 

Στο άρθρο 47 του Ν. 2071/1992 αναφέρονται αναλυτικά τα δικαιώματα του νοσοκομειακού ασθενούς

 

  • Έχει δικαίωμα προσεγγίσεως στις Υπηρεσίες του Νοσοκομείου τις πλέον κατάλληλες για τη φύση της ασθένειάς του.
  • Έχει το δικαίωμα της παροχής φροντίδας σ’ αυτόν με τον οφειλόμενο σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια του.
  • Έχει το δικαίωμα να συγκατατεθεί ή να αρνηθεί κάθε διαγνωστική ή θεραπευτική πράξη που πρόκειται να διενεργηθεί σ’ αυτόν.
 • Δικαιούται να ζητήσει να πληροφορηθεί οτιδήποτε αφορά την κατάστασή του.
 • Έχει το δικαίωμα να πληροφορηθεί πλήρως και εκ των προτέρων για τους κινδύνους που ενδέχεται να παρουσιασθούν ή να προκύψουν μετά από εφαρμογή σε αυτόν ασυνήθιστων ή πειραματικών διαγνωστικών πράξεων. Η εφαρμογή τέτοιων μεθόδων απαιτεί οπωσδήποτε την συγκατάθεση του ασθενή.
 • Πρέπει να εξασφαλίζεται το απόρρητο όλων των ιατρικών πληροφοριών και των περιεχομένων του φακέλου νοσηλείας.
 • Δικαιούται να αντιμετωπίζονται με τον δέοντα σεβασμό ανεξαρτήτως ιδεολογικών ή θρησκευτικών πεποιθήσεων.
 • Έχει το δικαίωμα να υποβάλλει ενστάσεις ή διαμαρτυρίες ακόμα και συστάσεις προς το Νοσοκομείο και να λάβει γνώση για τις ενέργειες που έγιναν μετά από τις παραπάνω ενέργειες.

Δικαιώματα του Νοσοκομειακού Ασθενούς

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 520 access attempts in the last 7 days.