Πλαστογραφίες φέρνουν απολύσεις στο Πανεπιστημιακό Λάρισας

ΣΧΕΔΟΝ 15 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΓΟΥΣΑ

Πλαστογραφίες φέρνουν απολύσεις στο Πανεπιστημιακό

 ΛΑΡΙΣΑ: Τρίτη, 8 Ιουλίου 2014
Σχεδόν 15 περιπτώσεις εργαζομένων με πλαστογραφημένα πτυχία ή άλλα δικαιολογητικά που είχαν υποβληθεί για την πρόσληψή τους, έχουν εντοπιστεί από τους ελέγχους των υπηρεσιών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας. Στις περιπτώσεις αυτές επιβάλλεται, σύμφωνα με το νόμο, αυτομάτως απόλυση, ενώ η υπόθεση παραπέμπεται και στον εισαγγελέα.
Ήδη ο διοικητής Αθ. Μητσιός, ως πρόεδρος της αρμόδιας επιτροπής έχει υπογράψει τις πρώτες απολύσεις, ενώ θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες. Κι ενώ ο έλεγχος των φακέλων με τα δικαιολογητικά πρόσληψης των υπαλλήλων συνεχίζεται, οι εντοπισθείσες πλαστογραφίες θεωρούνται ήδη πολλές καθώς ξεπερνούν το 1% των περιπτώσεων που ελέγχθηκαν.
Πρόκειται κυρίως για νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό, άλλωστε ο έλεγχος δεν έχει φτάσει ακόμη σε υπαλλήλους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Υπάρχουν περιπτώσεις που εντοπίστηκαν πλαστογραφημένα πτυχία ΤΕΙ ή άλλων υγειονομικών σχολών μέσης εκπαίδευσης. Με την πλαστογραφία να έγκειται ακόμη και σε αλλαγή ειδικότητας, ενώ το συνηθέστερο ήταν η αλλαγή του βαθμού, προς τα πάνω εννοείται. Έτσι εξασφαλίζονταν τα απαραίτητα μόρια για την πρόσληψη. Αξιοσημείωτο ότι εντοπίστηκε περίπτωση με «διόρθωση» του βαθμού από 18 σε 19, ενώ στον συγκεκριμένο διαγωνισμό είχαν προσληφθεί ακόμη και με βαθμό 16. Προφανώς η πλαστογραφία έγινε για να διασφαλιστεί οπωσδήποτε η πρόσληψη. Αρκετές ήταν οι περιπτώσεις με πλαστά ECDL, οι γνωστές βεβαιώσεις που πιστοποιούν γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών και οι οποίες πρόσθεταν μόρια απαραίτητα για την πρόσληψη, καθώς και πτυχίων ξένων γλωσσών. Πλαστά ECDL εντοπίστηκαν να προέρχονται και από σχολή της Λάρισας.
Εφαρμόζοντας τη νομοθεσία και την εντολή του υπουργείου για έλεγχο των φακέλων όλων των υπαλλήλων του Δημοσίου, στο Πανεπιστημιακό συγκροτήθηκε επιτροπή με τη συμμετοχή της διευθύντριας Διοικητικού του νοσοκομείου, της διευθύντριας Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και του διοικητή, ως προέδρου της. Τον έλεγχο των φακέλων με τα δικαιολογητικά ανέλαβαν συγκεκριμένοι υπάλληλοι. Στις περισσότερες από τις εντοπισθείσες περιπτώσεις, η πλαστογραφία ήταν μάλλον εξόφθαλμη αφού επρόκειτο για σκαναρισμένα πτυχία. Τότε η υπόθεση ερευνείτο, υπήρχε επαφή με την αναγραφόμενη σχολή, οπότε δεν προέκυπτε από τα μητρώα της πτυχίο για το συγκεκριμένο άτομο.
Οι υπάλληλοι με «προβληματικά χαρτιά» καλούνται σε απολογία, υποβάλλουν υπομνήματα δικαιολογώντας ή παραδεχόμενοι την πλαστογραφία. Πλην μιας περίπτωσης που ακόμη ερευνάται, οι υπόλοιποι δεν ήταν διόλου πειστικοί. Οι αποφάσεις της Επιτροπής του Πανεπιστημιακού κοινοποιούνται στα Υπουργεία Υγείας και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και μόλις φτάσει η σχετική έγκριση υπογράφεται η απόλυση του υπαλλήλου, ενώ η υπόθεση διαβιβάζεται και στην εισαγγελία, καθώς υπάρχει και ποινικό μέρος (απάτη, πλαστογραφία). Επίσης το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης παρεμβαίνει διεκδικώντας και επιστροφή των μισθών που έχουν καταβληθεί όλα αυτά τα χρόνια στους απολυόμενους.
Προφανώς πρόκειται για πάρα πολύ σοβαρή εξέλιξη καθώς μεταξύ των απολυομένων υπάρχουν και άνθρωποι με υπηρεσία ακόμη και 17 χρόνων, οι νεότεροι υπηρετούν 7-8 χρόνια. Άνθρωποι με οικογένειες και ανειλημμένες οικονομικές υποχρεώσεις που βρίσκονται κυριολεκτικά στον δρόμο εξαιτίας κάποιας νεανικής συνήθως αμαρτίας την οποία ουσιαστικά είχαν λησμονήσει πια. Περιπτώσεις που από υπερβάλλοντα ζήλο οδηγήθηκαν σε πλαστογράφηση δευτερευούσης αξίας δικαιολογητικών, όπως τα ECDL. Επαγγελματίες που πρόσφεραν σημαντικές υπηρεσίες στο νοσοκομείο, ανάμεσά τους και νοσηλευτές με καθημερινή προσφορά που χαρακτηρίζεται από τους προϊσταμένους τους λαμπρή. Δεν λείπουν φυσικά οι περιπτώσεις που η αποκάλυψη της πλαστογραφίας και η απόλυση προκάλεσαν κραδασμούς και υγειονομικά προβλήματα σε κάποιους.
Και φυσικά ανακύπτουν ερωτηματικά για το πώς απλοί άνθρωποι της επαρχίας ανακάλυψαν τη φάμπρικα της πλαστογραφίας υποβάλλοντας χαρτιά σε διαγωνισμούς πρόσληψης. Αν δηλαδή ωθήθηκαν από αετονύχηδες που τους βοήθησαν κιόλας, αν παρακινήθηκαν από κάποια κυκλώματα. Βέβαια, εξωφρενικό θεωρείται το γεγονός ότι τόσες περιπτώσεις πέρασαν από το κόσκινο των ελέγχων που υποτίθεται ότι διεξάγουν επιτροπές εντεταλμένες για τις προσλήψεις, απ΄ όπου τα πλαστογραφημένα δικαιολογητικά διήλθαν ανεξέλεγκτα. Άγνωστο παραμένει αν υπέχουν ευθύνη και όσοι μετείχαν σε τέτοιες επιτροπές.
Σωτ. Ζαχαριάς

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 510 access attempts in the last 7 days.

%d bloggers like this: