Βόμβα από το ΙΚΑ: Ανασφάλιστοι οι εργαζόμενοι για όσο δεν πληρώνονται οι εισφορές!

09/07/2014  [19:29]

Βόμβα από το ΙΚΑ: Ανασφάλιστοι οι εργαζόμενοι για όσο δεν πληρώνονται οι εισφορές!

Βόμβα από το ΙΚΑ: Ανασφάλιστοι οι εργαζόμενοι για όσο δεν πληρώνονται οι εισφορές! - Pelop.gr

 

Ανασφάλιστοι είναι για το ΙΚΑ εργαζόμενοι των οποίων οι εργοδότες δεν έχουν πληρώσει τις ασφαλιστικές εισφορές, παρότι τις έχουν δηλώσει στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) που υποχρεούνται να υποβάλουν στο ταμείο.
Σε πολλά υποκαταστήματα το θέμα έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις, με τους ασφαλισμένους να διαπιστώνουν πως παρότι εργάζονται, και επομένως ασφαλίζονται κανονικά, δεν διαθέτουν «ασφαλιστική ικανότητα». Δεν τους έχουν δηλαδή κολλήσει τα ένσημα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Το πρόβλημα προέκυψε μετά από νομοθετική διάταξη του υπουργείου Εργασίας που προβλέπει ότι η ασφαλιστική ικανότητα του εργαζόμενου ενημερώνεται μετά τον έλεγχο των δηλωθέντων με τα πραγματικά καταβληθέντα από τους εργοδότες ποσά.
Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία (άρθρα 17 και 18 του Νόμου 4075/2012) «η ασφαλιστική ιστορία των απασχολουμένων της υποβληθείσας Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης ενημερώνεται μόνο μετά από Έλεγχο Δηλωθέντων – Καταβληθέντων και εφόσον έχουν καταβληθεί οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές στο σύνολό τους, ή μετά την έκδοση σε βάρος του υπόχρεου εργοδότη Πράξεως Επιβολής Εισφορών για το οφειλόμενο ποσό και την επίδοση σε αυτόν».
Βάσει των παραπάνω, διαπιστώθηκε ότι ασφαλισμένοι βρέθηκαν με «μη οριστικοποιημένες εγγραφές» στον λογαριασμό τους, με αποτέλεσμα να μην έχουν ασφαλιστική ικανότητα. Στην πράξη, δεν εμφανίζονταν ασφαλισμένοι, καθώς ο εργοδότης δεν είχε καταβάλει τις απαιτούμενες εισφορές στο ΙΚΑ, ή το ΙΚΑ δεν είχε ακολουθήσει τις διαδικασίες που προβλέπονται.
Το ΙΚΑ προχώρησε στην έκδοση ενός εξαιρετικά επείγοντος γενικού εγγράφου, στο οποίο ξεκαθαρίζεται ότι ο έλεγχος Δηλωθέντων – Καταβληθέντων γίνεται Κεντρικά, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΙΚΑ, σε μηνιαία βάση τόσο για τους εργοδότες κοινών επιχειρήσεων όσο και για τους εργοδότες οικοδομοτεχνικών έργων. Ωστόσο ο κεντρικός έλεγχος έχει μείνει πολύ πίσω, με αποτέλεσμα το πρόβλημα να παίρνει καθημερινά και μεγαλύτερες διαστάσεις.

 

 

Pelop.gr.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 509 access attempts in the last 7 days.