Αυτοδίκαιη αργία για τον «φακελάκια» γιατρό

Φακελάκι

 

 

Σε αυτοδίκαιη αργία έθεσε χθες το μεσημέρι ο υπουργός Υγείας τον συντονιστή διευθυντή – καρδιοχειρουργό  του «Ευαγγελισμού» στον ο­ποίο ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για δωροληψίας κατ’ εξακο­λούθηση από υπάλληλο που ενεργεί κατ’ επάγγελμα.

Ο γιατρός είχε συλληφθεί την Τε­τάρτη έπειτα από καταγγελία ασθε­νή ότι για επέμβαση bypassτου ζή­τησε «φακελάκι» 1.500 ευρώ που, κατά την αστυνομία, μετά από  διαραγμάτευση έπεσε στα 500.Ο για­τρός συνελήφθη με προσημειωμέ­να τα χαρτονομίσματα, ενώ κατά τη σωματική του έρευνα βρέθηκαν και χειρόγραφες σημειώσεις με ονόμα­τα ιατρών, υπαλλήλων του νοσοκο­μείου και διάφορα χρηματικά ποσά. Ενώπιον του εισαγγελέα ο γιατρός φέρεται να αρνήθηκε την κατηγο­ρία, υποστηρίζοντας ότι τα χρήματα του ανήκουν και τα είχε μαζί για να τα δώσει κάπου.

Επιπλέον, κατά την αστυνομία, στο πλαίσιο της προα­νάκρισης προέκυψε ότι ο ίδιος για­τρός, τον περασμένο Μάιο, απαι­τούσε εκβιαστικά από άλλο ασθενή χρηματικό ποσό 1.500-2.000 ευρώ.

«Η ελληνική πολιτεία οφείλει να απομακρύνει  από το δημόσιο σύ­στημα υγείας τους γιατρούς που χρηματίζονται, δίνοντας ταυτόχρο­να στους έντιμους γιατρούς ένα α­ξιοπρεπές μισθολόγιο», δήλωσε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ενώ­σεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελ­λάδας Δ. Βαρνάβας, ενώ ο πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλό­γου Μ. Βλασταράκος κάλεσε τους πολίτες «να καταγγέλλουν κάθε τέ­τοιο φαινόμενο διαφθοράς το οποίο υποπίπτει στην αντίληψή τους».

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 395 access attempts in the last 7 days.

%d bloggers like this: