Αυτοδίκαιη αργία για τον «φακελάκια» γιατρό

Φακελάκι

 

 

Σε αυτοδίκαιη αργία έθεσε χθες το μεσημέρι ο υπουργός Υγείας τον συντονιστή διευθυντή – καρδιοχειρουργό  του «Ευαγγελισμού» στον ο­ποίο ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για δωροληψίας κατ’ εξακο­λούθηση από υπάλληλο που ενεργεί κατ’ επάγγελμα.

Ο γιατρός είχε συλληφθεί την Τε­τάρτη έπειτα από καταγγελία ασθε­νή ότι για επέμβαση bypassτου ζή­τησε «φακελάκι» 1.500 ευρώ που, κατά την αστυνομία, μετά από  διαραγμάτευση έπεσε στα 500.Ο για­τρός συνελήφθη με προσημειωμέ­να τα χαρτονομίσματα, ενώ κατά τη σωματική του έρευνα βρέθηκαν και χειρόγραφες σημειώσεις με ονόμα­τα ιατρών, υπαλλήλων του νοσοκο­μείου και διάφορα χρηματικά ποσά. Ενώπιον του εισαγγελέα ο γιατρός φέρεται να αρνήθηκε την κατηγο­ρία, υποστηρίζοντας ότι τα χρήματα του ανήκουν και τα είχε μαζί για να τα δώσει κάπου.

Επιπλέον, κατά την αστυνομία, στο πλαίσιο της προα­νάκρισης προέκυψε ότι ο ίδιος για­τρός, τον περασμένο Μάιο, απαι­τούσε εκβιαστικά από άλλο ασθενή χρηματικό ποσό 1.500-2.000 ευρώ.

«Η ελληνική πολιτεία οφείλει να απομακρύνει  από το δημόσιο σύ­στημα υγείας τους γιατρούς που χρηματίζονται, δίνοντας ταυτόχρο­να στους έντιμους γιατρούς ένα α­ξιοπρεπές μισθολόγιο», δήλωσε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ενώ­σεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελ­λάδας Δ. Βαρνάβας, ενώ ο πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλό­γου Μ. Βλασταράκος κάλεσε τους πολίτες «να καταγγέλλουν κάθε τέ­τοιο φαινόμενο διαφθοράς το οποίο υποπίπτει στην αντίληψή τους».

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 548 access attempts in the last 7 days.