5η ΥΠΕ- Αγνοεί επιδεικτικά τον ΑΣΕΠ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ (ΒΟΛΟΣ) – 28/07/2014

Νέες ενστάσεις υποβάλλονται για την πρόσληψη οδηγών ασθενοφόρων στα Κέντρα Υγείας

Για δεύτερη φορά μέσα σε ένα μήνα κινδυνεύει να τιναχθεί στον αέρα ο διαγωνισμός για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού και ειδικότερα των οδηγών ασθενοφόρων στα Κέντρα Υγείας της Μαγνησίας. Η 5η ΥΠΕ σύμφωνα με πληροφορίες, επιμένει να αγνοεί τις υποδείξεις του ΑΣΕΠ με αποτέλεσμα και οι νέοι πίνακες επιτυχόντων που αναρτήθηκαν να βρίθουν λαθών, όπως υποστηρίζεται σε ένσταση ενδιαφερόμενου.

Ρεπορτάζ: ΒΑΣΩ ΚΥΡΙΑΖΗ

Αγνοεί επιδεικτικά τον ΑΣΕΠ          Αυτό που ωστόσο προκαλεί τη μεγαλύτερη εντύπωση είναι ότι ενώ ο ΑΣΕΠ ζήτησε εκ νέου διαδικασία, στο Κέντρο Υγείας Σκιάθου, για παράδειγμα, συνεχίζει να απασχολείται ως οδηγός ασθενοφόρου, συμμετέχων στο διαγωνισμό που εμφανίστηκε στους πίνακες της 5ης ΥΠΕ ως επιτυχών, παρά το γεγονός ότι το μόνο δίπλωμα που κατέχει είναι νταλίκας…

Και φυσικά ο εργαζόμενος -που ασφαλώς και δεν φέρει την ευθύνη για αυτή την παράβλεψη της 5ης ΥΠΕ- θα κληθεί αύριο Δευτέρα να παραλάβει και το νέο ασθενοφόρο που θα παραδοθεί για το Κέντρο Υγείας Σκιάθου.

Πολλά τα ερωτήματα

Η επιμονή της 5ης ΥΠΕ να αγνοεί τις οδηγίες του ΑΣΕΠ αλλά και τις παρατηρήσεις που έχουν γίνει και που είχαν ως αποτέλεσμα την ακύρωση του διαγωνισμού, προκαλεί εύλογα ερωτηματικά.

Εύλογα αναρωτιέται κανείς, ποιος θα παραλάβει το νέο ασθενοφόρο και ποιος θα χρησιμοποιήσει τον εξειδικευμένο εξοπλισμό παροχής επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας που φέρει το όχημα;

Γιατί υπάρχει τέτοια εμμονή και η 5η ΥΠΕ συνεχίζει να αγνοεί τα πρωτοκολλημένα έγγραφα που καθορίζουν τη διαδικασία της πρόσληψης και πιο συγκεκριμένα ότι μεταξύ των υποψηφίων προηγούνται όσοι έχουν την εμπειρία στο ίδιο αντικείμενο με τη θέση αυτή;

Επιπλέον θα πρέπει να τονιστεί ότι εμφανίζονται σε αυτό το διαγωνισμό υποψήφιοι στην 5η ΥΠΕ που έχουν 55 και 56 μήνες αποκτηθείσας εμπειρίας που φαίνεται να κατατάσσονται στις πρώτες θέσεις της κατάταξης και στις ΥΠΕ Μακεδονίας- Θράκης, Πελοποννήσου, Ιονίων νήσων, Ηπείρου και Κρήτης , οι ίδιοι ενδιαφερόμενοι (είχαν υποβάλλει δικαιολογητικά σε όλες τις περιοχές για τον ίδιο διαγωνισμό πρόσληψης επικουρικού προσωπικού) να κατατάσσονται χαμηλότερα με 8 και 20 μήνες εμπειρίας αντίστοιχα.

«Μπλόκο από ΑΣΕΠ…

Στις αρχές Ιουλίου ο ΑΣΕΠ με επίσημα έγγραφά του έδωσε εντολή για την πρώτη ακύρωση του διαγωνισμού ενώ σύμφωνα με τα παραπάνω ζητήματα, από ότι δείχνουν τα πράγματα ο διαγωνισμός θα ακυρωθεί για δεύτερη φορά αφού και οι νέοι πίνακες… πάσχουν.

Ο πρώτος διαγωνισμός ακυρώθηκε διότι η 5η ΥΠΕ κατοχύρωσε προσληφθέντες με επαγγελματικό δίπλωμα για να οδηγήσουν ασθενοφόρο. Είχαν προηγηθεί ενστάσεις ενδιαφερομένων διότι κατοχυρώθηκαν θέσεις σε μη έχοντες δίπλωμα σχολής ΕΚΑΒ.

Ο ΑΣΕΠ απεφάνθη ότι κακώς ο διαγωνισμός προχώρησε και έγιναν προσλήψεις οδηγών που δεν είχαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά -περίπτωση Κέντρου Υγείας Σκιάθου- και έτσι ο διαγωνισμός θα πρέπει να επαναληφθεί και να κληθούν οι έχοντες όλες τις προϋποθέσεις για να καλύψουν τις θέσεις.

Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός για την πρόσληψη ως επικουρικού προσωπικού οδηγών στα ασθενοφόρα των Κέντρων Υγείας της Μαγνησίας, θα πρέπει να σημειωθεί ότι χώλαινε από την αρχή, όπως έχει γράψει οΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ επανειλημμένως με αφορμή κάθε φορά νέα στοιχεία που έβλεπαν τη δημοσιότητα, όπως ότι διαπιστώθηκαν περιπτώσεις ενδιαφερομένων που είχαν καταθέσει τα δικαιολογητικά τους χωρίς να έχουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά της σχολής ΕΚΑΒ και τώρα μπορεί να κληθούν να καταλάβουν και τη θέση του οδηγού σε ασθενοφόρο.

Το συγκεκριμένο πτυχίο βέβαια αφενός είναι απαραίτητο σε κάθε διαγωνισμό τέτοιου είδους και θα έπρεπε ήδη να έχει κατατεθεί και κατά τη διάρκεια συμμετοχής στην προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αφετέρου αναφέρονταν ρητά και στην προκήρυξη που είχε κάνει η 5η ΥΠΕ και που τελικά αργότερα πέρασε σε δεύτερη μοίρα, ως φαίνεται με αποτέλεσμα να ακολουθήσουν ενστάσεις.

Και ενώ όλοι περίμεναν ότι ο επίμαχος διαγωνισμός -που σημειωτέον διεκπεραιώθηκε με ένα χρόνο καθυστέρηση παρά το γεγονός ότι αφορούσε στην πρόσληψη επικουρικού προσωπικού- θα ολοκληρώνονταν, ο ΑΣΕΠ έδωσε εντολή για επανάληψη, που σημαίνει νέα καθυστέρηση και μάλιστα μέσα στην τουριστική περίοδο όπου θα έπρεπε το νέο προσωπικό να είναι σε επιφυλακή ανά πάσα στιγμή για να παρέμβει εφόσον χρειαστεί προκειμένου να καλύψει συγκεκριμένα κενά σε καίρια πόστα.

Αυτοαναιρείται η 5η ΥΠΕ 

Η 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ανακοινώνοντας πριν ένα χρόνο και πλέον το διαγωνισμό με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για την εγγραφή στους καταλόγους επικουρικού προσωπικού τις 26 Απριλίου 2013 σε σχετική προκήρυξη υπογράμμιζε όλα αυτά που σήμερα αγνοεί με αποτέλεσμα να ακυρωθεί ο διαγωνισμός γιατί καταστρατηγήθηκαν οι όροι.

Ειδικότερα, ένα χρόνο πριν η 5η ΥΠΕ έλεγε: «Για την πρόσληψη του προσωπικού λαμβάνεται υπόψη η ανεργία σε ποσοστό 40% και η εμπειρία σε ποσοστό 60%. Η προτεραιότητα μεταξύ των ανέργων καθορίζεται, αποκλειστικά, από τη σειρά εγγραφής τους στα μητρώα επιδοτούμενων ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. Η εγγραφή στα μητρώα ανέργων θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων. Προσμετράται η εμπειρία σε συναφές αντικείμενο της ειδικότητας που κατέχει ο υποψήφιος. Προηγείται η εμπειρία στο ίδιο αντικείμενο. Οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε πίνακες κατά κλάδο και ειδικότητα με βάση τα κριτήρια ανεργίας και εμπειρίας που ορίζονται στο αρ. 21, του Ν.2190/94, όπως αυτός τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. Για την κάλυψη θέσεων κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρου απαιτείται δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης της ειδικότητας «Πλήρωμα Ασθενοφόρου – Διασώστης» του Ι.Ε.Κ. Ε.Κ.Α.Β. ή αντίστοιχης ειδικότητας σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση θέσεων από υποψηφίους με το προαναφερόμενο δίπλωμα, γίνεται δεκτός απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Λυκείου ή άλλος ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής και βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης του Ι.Ε.Κ. Ε.Κ.Α.Β. της ειδικότητας.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 442 access attempts in the last 7 days.