Παροχή κινήτρων σε γιατρούς να υπηρετήσουν σε ακριτικές περιοχές

ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Τι προβλέπεται για επικουρικούς, με συμβάσεις και τις προϋπηρεσίες

[16:57,01/08]

Κίνητρα για τη στελέχωση των υγειονομικών δομών των ακριτικών και άγονων περιοχών της χώρας παρέχει το υπουργείο Υγείας στους επικουρικούς γιατρούς, με υπουργική απόφαση η οποία δημοσιεύθηκε πρόσφατα (Β’ ΦΕΚ 2050/29-7-2014).

Όσοι λοιπόν γιατροί, έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον επτά χρόνια από την κτήση του τίτλου ειδικότητας μπορούν να υπηρετήσουν ως επικουρικοί στις δομές υγείας (αγροτικά ιατρεία, κέντρα υγείας, νοσοκομεία) των 47 νομών της χώρας που με την υπουργική απόφαση Υ10α/Γ.Π. οικ. 60934/8-7-14 χαρακτηρίστηκαν, είτε εξ ολοκλήρου, είτε εν μέρει, ως άγονοι και προβληματικοί. Ο χαρακτηρισμός είναι απόρροια γεωγραφικών, κοινωνικών, συγκοινωνιακών και οικονομικών παραμέτρων.

Για την πρόσληψη των επικουρικών γιατρών στις υγειονομικές μονάδες των άγονων και προβληματικών περιοχών, προβλέπεται εργασιακή σύμβαση τριετίας, με βασική προϋπόθεση την  ύπαρξη σχετικού κονδυλίου στον προϋπολογισμό του νοσοκομείου ή της υγειονομικής περιφέρειας που εντάσσεται η δομή. Επίσης, ο χρόνος προϋπηρεσίες στις περιοχές αυτές μετράται ως διπλάσιος, συγκριτικά με την προϋπηρεσία σε άλλα νοσοκομεία.

Στην περίπτωση που ο/η σύζυγος του επικουρικού γιατρού είναι επίσης γιατρός, τότε και αυτός/αυτή δικαιούται να καταλάβει θέση επικουρικού γιατρού της ειδικότητάς του, κατά προτεραιότητα και κατά παρέκκλιση του καταλόγου, εφόσον υπάρχει σχετική διαθεσιμότητα.

Στην περίπτωση που ο/η σύζυγος του επικουρικού γιατρού είναι υπάλληλος δημοσίου τομέα ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, επιτρέπεται η απόσπασή του/της, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων σε υπηρεσίες του στενού δημόσιου τομέα, κατά προτεραιότητα, και σε περίπτωση έλλειψης υπηρεσιακών αναγκών σε υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στην περιοχή που υπηρετεί ο/η σύζυγός τους.

Επίσης, για τους γιατρούς που κατά την εγγραφή τους στον κατάλογο των επικουρικών γιατρών δεν είχαν υπερβεί το 60ο έτος της ηλικίας τους, και έχει συμπληρωθεί η επταετία από την απόκτηση του τίτλου ειδικότητας, μπορούν κατά παρέκκλιση να παραμείνουν στον κατάλογο και να τοποθετηθούν αποκλειστικά στους 47 άγονους και προβληματικούς νομούς.

 

Πηγή: health.in.gr

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 590 access attempts in the last 7 days.