Περί ανεξάρτητης δικαοσύνης…

 

 

justice

Ως γνωστόν, το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφάσισε πως οι περικοπές που έγιναν στα ειδικά μισθολόγια δικαστικών και ενστόλων ήταν αντι- συνταγματικές. Ήδη οι δικαστικοί άρχισαν να εισπράττουν τα αναδρομικά τους, ενώ οι ένστολοι διαμαρτύρονται ότι η κυβέρνηση ασκεί παρελκυστική τακτική και αποφεύγει να ρυθμίσει νομοθετικά το δικό τους μισθολογικό ζήτημα.

Χτες συνεδρίασε το ΣΤ Τμήμα του Συμβουλίου Επικρατείας για τις περικοπές στο ειδικό μισθολόγιο των Πανεπιστημιακών. Και αποφάσισε πως καλώς έγιναν οι περικοπές στους Πανεπιστημιακούς, είναι συνταγματικές και επιβλήθηκαν για λόγους δημόσιου συμφέροντος, λόγω της μεγάλης οικονομικής κρίσης που έπληξε τη χώρα.

Μάλιστα οι δικαστές κρίνουν πως δεν είναι επιβεβλημένη η εξομοίωσή των άλλων Ειδικών Μισθολογίων με τους δικαστικούς λειτουργούς ή τους ένστολους, διότι οι δύο παραπάνω κατηγορίες συνδέονται με τον πυρήνα της κρατικής εξουσίας. Για τις κατηγορίες αυτές σημειώνει το ΣτΕ, προβλέπονται δεσμεύσεις απασχόλησης, ειδικές συνθήκες εργασίας που συνεπάγονται κινδύνους, απαγορεύσεις, περιορισμούς δικαιωμάτων.

Αν και το θέμα παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια του ΣτΕ φαίνεται δια γυμνού οφθαλμού πως η δικαιοσύνη όχι μόνο δεν είναι τυφλή, αλλά έχει οπτική οξύτητα 10/10..

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 549 access attempts in the last 7 days.