Στις 5 Οκτωβρίου οι εκλογές στον Ιατρικό Σύλλογο Πατρών

Ο κατάλογος των μελών που θα έχουν δικαίωμα ψήφου θα αναρτηθεί στα γραφεία Συλλόγου στις 19/9/2014

Στις  5 Οκτωβρίου οι εκλογές στον Ιατρικό Σύλλογο Πατρών Ο κατάλογος των μελών που θα έχουν δικαίωμα ψήφου θα αναρτηθεί στα γραφεία Συλλόγου στις 19/9/2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών βάσει της κείμενης νομοθεσίας περί Ιατρικών Συλλόγων προκηρύσσει την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2014 από την ανατολή (07:24) μέχρι την δύση (19:02) του ηλίου, στα γραφεία του Συλλόγου, Βότση 42. 2ος όροφος, αρχαιρεσίες για την ανάδειξη:

1. Δεκατριαμελούς (13) Διοικητικού Συμβουλίου,

2. Τριμελούς (3) Εξελεγκτικής Επιτροπής, ως και ισάριθμων αναπληρωματικών μελών.

3. Προέδρου, Αντιπροέδρου, έξι (6) τακτικών μελών και ισάριθμων αναπληρωματικών μελών του

Πειθαρχικού Συμβουλίου.

4. Δέκα (10) εκπροσώπων του Συλλόγου στην Γενική Συνέλευση του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου.

Οι υποψηφιότητες πρέπει να υποβληθούν στον Σύλλογο μέχρι την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 12 το μεσημέρι.

Δικαίωμα ψήφου έχουν οι ιατροί που έχουν εξοφλήσει την συνδρομή του έτους 2014, μέχρι την Παρασκευή

19 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 12 το μεσημέρι.

Σύμφωνα με τον Νόμο 727/77 η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική για όλα τα μέλη και η παράλειψη αυτού συνιστά Πειθαρχικό παράπτωμα που τιμωρείται.

Ο κατάλογος των μελών που θα έχουν δικαίωμα ψήφου θα αναρτηθεί στα γραφεία Συλλόγου στις 19/9/2014. Όλα τα μέλη του Συλλόγου πρέπει να λάβουν γνώση του καταλόγου, έχουν δε δικαίωμα να υποβάλλον αίτηση για διόρθωση τυχόν λάθους μέχρι την Παρασκευή 26/9/2014 και ώρα 12 το μεσημέρι.

Μετά την παραπάνω ημερομηνία δεν μπορεί να γίνει διόρθωση του καταλόγου.

Επιτρέπεται με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία, το ίδιο πρόσωπο να εκλεγεί ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου και ως εκπρόσωπός του στην Γενική Συνέλευση του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (Ν.1425, Φ.Ε.Κ. 30/19-3-1984, Τεύχος Α΄).

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 442 access attempts in the last 7 days.