Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μεταξά: Τραγικός εκβιασμός για την εξέταση για HER 2

 

ca_mastou

 

Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μεταξά : Οι γυναίκες με καρκίνο μαστού πλέον πληρώνουν από την τσέπη τους την ανοσοϊστοχημική εξέταση για το HER 2 (170 ευρώ!!!!), είτε έχουν νοσηλευτεί είτε όχι, γιατί δεν εμπίπτει στα ΚΕΝ.


Τραγικός εκβιασμός για τη χορήγηση φαρμάκου που έχει αλλάξει την πορεία του καρκίνου του μαστού.


Το εργαστήριο του νοσοκομείου που μέχρι τώρα την έκανε δωρεάν (μαζί με τη διάγνωση) αποτελεί ασύμφορο έξοδο για τη διοίκηση.


Θεωρητικά πρόκειται να μπει στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση για να αποζημιώνεται από τον ΕΟΠΥΥ (ο οποίος ούτως ή άλλως δεν πληρώνει), ή οι ασθενείς να πάρουν την απόδειξη στα χέρια τους και να επιχειρήσουν να αποζημιωθούν εκ των υστέρων (άγνωστο το αν και πότε) από το ταμείο τους.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 442 access attempts in the last 7 days.