Πάτρα: Δραματική ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου -“Κούρεμα” στις διαγνωστικές εξετάσεις των ασφαλισμένων

Λόγω εξάντλησης των πόρων του ΕΟΠΥΥ

Πάτρα: Δραματική ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου -"Κούρεμα" στις διαγνωστικές εξετάσεις των ασφαλισμένων  Λόγω εξάντλησης των πόρων του ΕΟΠΥΥ

 

Σε ανακοίνωσή του ο Ιατρικός Σύλλογος της Πάτρας επισημαίνει οτι λόγω της εξάντλησης των πόρων του ΕΟΠΥΥ για τις διαγνωστικές εξετάσεις και ιατρικές πράξεις του τρέχοντος έτους, το ταμείο προέβη σε “κούρεμα” των δεδουλευμένων απαιτήσεων των συνεργαζόμενων ιατρών για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο του 2014, αφήνοντας ουσιαστικά ακάλυπτες απαιτητές δαπάνες, που αφορούν αγορά αναλωσίμων αντιδραστηρίων και συντήρηση μηχανημάτων για την αντίστοιχη περίοδο.
Και η ανακοίνωση συνεχίζει:

 

Το αίτημα της αύξησης του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ δυστυχώς, δεν έτυχε θετικής  ανταπόκρισης από το Υπουργείο Υγείας.

Με ευθύνη της πολιτείας, τίθενται σε ισχύ συνταγογραφικές οδηγίες και περιορισμοί στην ασφαλιστική κάλυψη των αναγκαίων εργαστηριακών εξετάσεων και ιατρικών πράξεων. Θα αποζημιώνεται από τον ΕΟΠΥΥ ένα μικρό ανώτατο όριο (πλαφόν) ανά εργαστηριακή μονάδα ή κλινικοεργαστηριακό ιατρό το μήνα, το οποίο εκτιμάται ότι δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των ασφαλισμένων, διότι αντιστοιχεί περίπου στο 1/3 της σημερινής ζήτησης υπηρεσιών υγείας

Εφεξής, λοιπόν, λίγες εξετάσεις και ιατρικές πράξεις θα αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ στον ιδιωτικό τομέα, ενώ για τις υπόλοιπες θα εκδίδεται παραπεμπτικό το οποίο θα αναγράφει “δεν  εται από τον ΕΟΠΥΥ σε ιδιώτη πάροχο”.

Για την εκτέλεση αυτών, θα απευθύνεστε στις δημόσιες δομές ( ΠΕΔΥ, ΕΣΥ ) ή στον ιδιωτικό

Εάν επιθυμείτε εξυπηρέτηση μέσω κάλυψης ΕΟΠΥΥ, θα πρέπει να προβείτε σε τηλεφωνική  ασφάλιση ραντεβού στα συνεργαζόμενα ιδιωτικά ιατρεία και εργαστήρια.

Υπενθυμίζεται ότι η χρέωση σε ατομικό βιβλιάριο ΕΟΠΥΥ για κάλυψη άλλων ανασφάλιστων  πολιτών ή μη καλυπτόμενων εξετάσεων είναι παράνομη και διώκεται ποινικά.

ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες και από την ΥΠΕΔΥΦΚΑ, που θα  ανακαλύψουν τέτοιου είδους παράνομες πρακτικές, μπορεί να επισύρουν χρηματικά πρόστιμα  χιλιάδων ευρώ, για τους ασφαλισμένους και τους ιατρούς.

Ζητούμε την κατανόηση των ασφαλισμένων συμπολιτών μας για την ενδεχόμενη ταλαιπωρία, καταλήγει ο Ιατρικός Σύλογος

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 568 access attempts in the last 7 days.

%d bloggers like this: