Υποχρεωτικό «αγροτικό» πλέον για όλους τους νέους γιατρούς

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Τι στοχεύει το Υπουργείο Υγείας με το σχέδιο που προωθεί προς εφαρμογή

[15:00,02/09]

Υποχρεωτικό για όλους, πριν από την απόκτηση της ειδικότητας και μάλιστα προϋπόθεση για την απόκτηση αυτής, καθίσταται το «αγροτικό» για τους νέους γιατρούς, σύμφωνα με το σχέδιο που προωθεί το υπουργείο Υγείας.

Στόχος του μέτρου είναι οι περίπου 1.000, ετησίως, απόφοιτοι των Ιατρικών Σχολών να κατευθύνονται σε άγονες περιοχές, ώστε να υπάρξουν επαρκής στελέχωση απομακρυσμένων μονάδων και καλύτερη υγειονομική κάλυψη του πληθυσμού.

Οι παράμετροι της απόφασης είναι υπό αξιολόγηση και η σχετική ρύθμιση αναμένεται το επόμενο διάστημα, σύμφωνα με το «Έθνος».

Σήμερα η υπηρεσία υπαίθρου είναι υποχρεωτική αλλά μόνο στα χαρτιά για τους γιατρούς καθώς δεν προσδιορίζεται ο χρόνος πραγματοποίησής της. Έτσι οι περισσότεροι γιατροί αιτούνται ένταξης σε εκπαίδευση για απόκτηση ειδικότητας και ξεκινούν το «αγροτικό» τους. Σε περίπτωση που στο μεταξύ εγκριθεί η αίτησή τους για έναρξη ειδικότητας, διακόπτουν το «αγροτικό» και το συνεχίζουν μετά την εξειδίκευση.

Το καθεστώς αυτό ωστόσο, δημιουργεί το εξής πρόβλημα: Οι γιατροί φτάνουν σε ηλικίες στις οποίες δεν είναι πλέον εύκολο να μετακινηθούν στην περιφέρεια προκειμένου να κάνουν την οφειλόμενη υπηρεσία υπαίθρου.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 442 access attempts in the last 7 days.