Περί τίνος πρόκειται;

Εάν στη Γερμανική κατοχή κάποιος απαντούσε ότι ζει καλά ή πολύ καλά, χωρίς αμφιβολία ήταν μαυραγορίτης.

Εάν στη σημερινή Ελλάδα της οικονομικής κατοχής 4,6% ισχυρίζεται πως βλέπει πολύ θετικά το μόρφωμα που αποκαλείται ΠΕΔΥ, περί τίνος πρόκειται;

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 469 access attempts in the last 7 days.