Παράλληλα, το ΣτΕ απέρριψε την αίτηση του κ. Τσαβδαρίδη που ζητούσε να μειωθεί η πειθαρχική ποινή της 6μήνης παύσης με πλήρη στέρηση των αποδοχών που του έχει επιβληθεί.

Ειδικότερα, από την διεύθυνση του ΙΚΑ διενεργήθηκε έλεγχος στο νοσοκομείο «Η Παναγία» της Θεσσαλονίκης (το νοσοκομείο είναι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ). Η έκθεση ελέγχου ανέφερε, μεταξύ των άλλων, ότι ο τρόπος χορήγησης χημειοθεραπείας στο ογκολογικό τμήμα παραβιάζει τους κανονισμούς του ΙΚΑ και τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης, ενώ αναφέρει «διακίνηση αδιευκρίνιστων ποσοτήτων φαρμάκων υψηλού κόστους με αδιαφανείς διαδικασίες».

Στη συνέχεια, διεξήχθησαν δύο Ένορκες Διοικητικές Εξετάσεις και σύμφωνα με τα πορίσματα στους ασθενείς «εχορηγούντο ογκολογικά φάρμακα χημειοθεραπείας εκτός ενδείξεων και σε μεγάλο ποσοστό, γύρω στο 90%». Τα φάρμακα αυτά δεν είχαν την έγκριση του ΕΟΦ αλλά ούτε των ίδιων των ασθενών (αποτελούσαν δοκιμαστικά φάρμακα ογκολογικής ομάδας της Ελληνικής Ογκολογικής Εταιρείας HeCOG ) και επιβάρυναν το ΙΚΑ, αλλά «πιθανά και την υγεία των ασθενών».

Κατόπιν αυτών, στον κ. Τσαβαρίδη, επιβλήθηκε από το δευτεροβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο η ποινή της οριστικής παύσης, αλλά μετά από ένστασή του η ποινή μετατρέπεται σε προσωρινή παύση 6 μηνών με πλήρη στέρηση των αποδοχών του. Ο διευθυντής προσέφυγε στα δικαστήρια ζητώντας να ανακληθεί η πειθαρχική ποινή της 6μήνης παύσης και να του επιβληθεί ηπιότερη, ενώ παράλληλα προσέφυγε στο ΣτΕ και ο κ. Ρακιντζής ζητώντας να μετατραπεί η πειθαρχική ποινή σε οριστική παύση.

Το ΣτΕ στην επίμαχη απόφασή του αναφέρει ότι τα φαρμακευτικά σκευάσματα δεν είχαν έγκριση του ΕΟΦ και ήταν υψηλού κόστους και χορηγούντο συστηματικά σε απροσδιόριστο αριθμό ασθενών, με συνέπεια να έχει τεθεί σε σοβαρή διακινδύνευση το αγαθό της προσωπικής υγείας.

Το ΣτΕ απέρριψε όλους τους ισχυρισμούς του κ. Τσαβαρίδη και έκανε δεκτή την προσφυγή του κ. Ρακιντζή, κρίνοντας ότι στοιχειοθετείται το παράπτωμα της παράβασης καθήκοντος σε βάρος του κ. Τσαβαρίδη και «ενόψει της βαρύτητας και των συνθηκών» που τελέστηκαν τα αδικήματα, προσήκουσα ποινή είναι αυτή της οριστικής παύσης.

Ο κ. Τσαβδαρίδης, την εποχή του επίμαχου συμβάντος, το 2007, ήταν συντονιστής νομαρχιακής επιτροπής του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη.

http://www.matrix24.gr/