Οδηγίες σχετικά με το φόρο για το επίδομα βιβλιοθήκης

is_athina_logo

 

Σε συνέχεια προηγουμένων σχετικών ανακοινώσεων και ενόψει της με ΑΔΑ 6ΙΓ6Η-ΗΔΑ ΠΟΛ 1234/2014, σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω:

Όλοι οι ιατροί ΕΣΥ και ειδικευόμενοι θα πρέπει να προβούν στα παρακάτω:

(α) Να αιτηθούν και να λάβουν βεβαίωση, για κάθε έτος προϋπηρεσίας, από το Νοσοκομείο στο οποίο υπηρετούσαν από την οποία να προκύπτει χωριστά το συνολικό καθαρό εισόδημά τους αφαιρουμένου του ποσού που τους καταβλήθηκε ως επίδομα βιβλιοθήκης, και το τελευταίο χωριστά.

(β) Να καταθέσουν προς τη Δ.Ο.Υ. τους τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος ανά έτος. Οι παραπάνω δηλώσεις με τις οποίες θα ζητούν την εκ νέου εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος ανά έτος, με βάση την ως άνω επισυναπτόμενη βεβαίωση.

Οι παραπάνω τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος θα πρέπει να υποβληθούν για τα οικονομικά έτη 2010,2011, 2012, 2013 και 2014, ενόψει της, κατά την ορθότερα άποψη πενταετούς παραγραφής.

Ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος

Του Ι.Σ.Α.

 

 

 Για την ΠΟΛ 1234/2014 πατήστε ΕΔΩ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 520 access attempts in the last 7 days.