ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

gavel

 

 

         Επειδή δημιουργήθηκαν ερωτήματα  μετά το ενημερωτικό δελτίο του ΙΣΑ,  διευκρινίζουμε  τα παρακάτω:

 

α)  Η αίτηση ανάκλησης αφορά στις χρήσεις των ετών 2011, 2012 και 2013 (δηλ. τα εκκαθαριστικά των ετών 2012, 2013 και 2014 αντίστοιχα).

 

β)  Για την χρήση του έτους 2010  θα πρέπει να ζητηθεί διευκρίνιση από τον έφορο, αν  θα επιστραφεί ο αχρεωστήτως καταβληθείς φόρος με αίτηση ανάκλησης  ή με  ενδικοφανή προσφυγή – και αναλόγως να πράξει ο καθένας / καθεμιά από εμάς.

(Συνεπώς, καλό είναι να ζητηθεί  από την μισθοδοσία των νοσοκομείων και βεβαίωση για το επίδομα βιβλιοθήκης που χορηγήθηκε  και το 2010 ) .

 

γ)  Για το έτος 2009 (χρήση) είναι λάθος να ζητηθεί βεβαίωση  και να διεκδικηθεί επιστροφή, γιατί λόγω της κλαδικής συμφωνίας ΟΕΝΓΕ- Υπουργείου Υγείας, εκείνη την χρονιά δεν παρακρατήθηκε φόρος από το επίδομα βιβλιοθήκης.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 509 access attempts in the last 7 days.