Δημήτρης Βαρνάβας
Πρόεδρος ΟΕΝΓΕ και μέλος στο ΔΣ του ΠΙΣ

http://www.docmed.gr/