Τοποθέτηση του προέδρου της ΟΕΝΓΕ στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής στο νομοσχέδιο Βορίδη

oenge_logo

 

11/12/2014

Στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής κλήθηκαν η ΟΕΝΓΕ και ο ΠΙΣ να διατυπώσουν τις απόψεις τους επί του νομοσχεδίου Βορίδη (για να δείτε το νομοσχέδιο κάντε κλικ εδώ). Την ΟΕΝΓΕ εκπροσώπησαν ο υπογράφων και ο αντιπρόεδρος κ. Νεκτάριος Κορρές.

Η τοποθέτηση του προέδρου της ΟΕΝΓΕ συνοπτικά έχει ως εξής:

1.- Σχετικά με τις μονιμοποιήσεις των επί θητεία γιατρών (άρθρο 12): είναι θετική διάταξη, πρέπει όμως να διευθετηθεί και το ζήτημα που αφορά στη μονιμοποίηση των Γενικών Γιατρών που έχουν καταλάβει θέσεις στα αγροτικά ιατρεία. Ο υπουργός δεσμεύτηκε να μελετήσει το ζήτημα μέχρι το νομοσχέδιο να οδεύσει στην Ολομέλεια.

2.- Σχετικά με την καταβολή εφημεριών (άρθρο 13): οι ρυθμίσεις κρίνονται ανεπαρκείς. Πρέπει να συμπεριληφθεί η καταβολή των εφημεριών με μισθοδοτικές καταστάσεις και να τακτοποιηθεί το ζήτημα των μικτών εφημεριών που πραγματοποιούνται τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες. Θετικό σημείο είναι το δεύτερο εδάφιο που τακτοποιεί ανεξόφλητες εφημερίες παρελθόντων ετών.

3.- Σχετικά με το εφημεριακό: Η χώρα απειλείται με επιβολή προστίμου 150 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, επειδή δεν εφαρμόζει τις διατάξεις για το μέγιστο χρόνο εβδομαδιαίας εργασίας των γιατρών. Βασική παράμετρο αποτελούν οι προσλήψεις και η βελτίωση των μισθολογικών και εργασιακών συνθηκών, τις οποίες το νομοσχέδιο δεν τακτοποιεί.

4.- Σχετικά με την παράταση θητείας των επικουρικών γιατρών: η ΟΕΝΓΕ ζήτησε να υπάρξει σχετική ρύθμιση και ο υπουργός δεσμεύτηκε να φέρει τροπολογία τις επόμενες μέρες.

5.- Σχετικά με το άρθρο 23  που αφορά στην απαγόρευση διεκδίκησης θέσης από ήδη υπηρετούντες γιατρούς ΕΣΥ που έχουν εξελιχτεί σε Επιμελητές Α΄ και Διευθυντές, η ΟΕΝΓΕ θεωρεί πως το μέτρο είναι δυσανάλογο και υπήρξε προτροπή στον υπουργό να το αποσύρει.  Εξάλλου είναι οξύμωρο να θέτει η κυβέρνηση τέτοιες απαγορεύσεις από τη στιγμή που δεν σχεδιάζει προσλήψεις.

6.- Σχετικά με τα πρόστιμα για υπερβάσεις στη συνταγογράφηση: εκφράσαμε την αντίθεσή μας, ιδιαίτερα για τις περιπτώσεις γιατρών ΕΣΥ που επωμίζονται το φόρτο συνταγογράφησης και της ΠΦΥ, η οποία βρίσκεται σε καθεστώς διάλυσης. Τα πρωτόκολλα συνταγογράφησης θεωρούμε πως αρκούν για την περιστολή δαπάνης.

 

Ο περιορισμένος χρόνος τοποθέτησης (3 λεπτά με δυνατότητα παράτασης για 1΄ ακόμη) δεν έδιναν τη δυνατότητα να αναπτυχθούν αναλυτικά οι θέσεις της ΟΕΝΓΕ, όπως αυτές έχουν καταγραφεί στο σχέδιο νομοθετικών ρυθμίσεων που υπέβαλλε η Ομοσπονδία ήδη από τον Μάιο του 2014 (κλικ εδώ).

 

Η συζήτηση του νομοσχεδίου θα συνεχιστεί την ερχόμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια και θα ψηφιστεί στο σύνολό του την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου.

 

Συναδελφικά

Δημήτρης Βαρνάβας

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 442 access attempts in the last 7 days.