ΙΣΑ: ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΣΑΥ

is_athina_logo
Μετά την Έκθεση του Γενικού Επιθεωρητή ∆ημόσιας ∆ιοίκησης

 
Σοβαρά ζητήματα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία και τη διαφάνεια στην
οικονομική διαχείριση του ΕΤΑΑ -ΤΣΑΥ προκύπτουν από την Έκθεση ∆ιοικητικού
∆ιαχειριστικού Ελέγχου του Γενικού Επιθεωρητή ∆ημόσιας ∆ιοίκησης που έγινε
μετά από παρέμβαση του ΙΣΑ. Το ∆Σ του ΙΣΑ αποφάσισε την προσφυγή ενώπιον
της δικαιοσύνης προκειμένου να διερευνηθούν υπόνοιες για την ύπαρξη τυχόν
αδικημάτων των μελών της διοίκησης και των υπαλλήλων του Ταμείου.

Χθες κατετέθη μηνυτήρια αναφορά ενώπιον του Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Αθηνών
και ο ΙΣΑ προκειμένου να προασπίσει τα συμφέροντα των γιατρών μελών του και
για να διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία του Ταμείου θα προχωρήσει σε μια
σειρά περαιτέρω ενεργειών. Ήδη αποφάσισε την υποβολή μηνυτήριας αναφοράς
κατά παντός υπευθύνου προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως όλα τα σοβαρά
ζητήματα που προκύπτουν από το συγκεκριμένο πόρισμα.

Ειδικότερα η Έκθεση μεταξύ των άλλων καταλήγει στα εξής συμπεράσματα:

  • ∆εν συντάσσονται Ισολογισμοί και υπάρχει μόνο ο ισολογισμός για το έτος 2001.
  • ∆εν υπάρχει αξιοπιστία των οικονομικών καταστάσεων καθόσον τα ζητούμενα στοιχεία μεταβάλλονταν σε τακτά χρονικά διαστήματα.
  • Οι προϋπολογισμοί δεν είναι ρεαλιστικοί.
  • Η χρονική καθυστέρηση για την έκδοση των συντάξεων γήρατος προσεγγίζει σε κάποιες
    περιπτώσεις τα δύο έτη.
  • ∆εν υπάρχει έλεγχος των εργοδοτών ως προς τα στοιχεία των απασχολούμενων.
  • Μη κατάρτιση ετήσιου προγράμματος προμηθειών.
  • Πρακτική απευθείας αναθέσεων. Πρακτική αυθαίρετων παρατάσεων ή ανανεώσεων συμβάσεων.
  • Επιλογή ανάθεσης υπηρεσιών συμβούλων ή μελετών χωρίς προηγούμενη διαδικασία επιλογής-αξιολόγησης ή διαγωνιστική διαδικασία.

Αφήστε το σχόλιό σας... Το Nucleus δεν υιοθετεί κατ' ανάγκην, τα σχόλια των αναγνωστών και σε περιπτώσεις υβριστικών, χυδαίων και ανακριβών πληροφοριών θα τα διαγράφει.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 642 access attempts in the last 7 days.

%d bloggers like this: