Πάτρα: Απάντηση Ανδρ. Μαζαράκη στην ΕΙΝΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

6Η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Ιατρική Υπηρεσία

Ταχ. Δ/νση: Τσερτίδου 1

Τηλ.: 2613601134                      

 

 

Δελτίο Τύπου

Θέμα:  Απάντηση στο «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ε.Ι.Ν.Α.-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΑΖΑΡΑΚΗ»

 

 

Αναφορικά με Δελτίο Τύπου ΕΙΝΑ που αφορά την τοποθέτηση του Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας θα ήθελα να ενημερώσω για τα εξής:

 

Προφανώς ο Πρόεδρος και Γραμματέας της Ε.Ι.Ν.Α. δεν διάβασαν την απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πατρών την οποία καταγγέλλουν ότι παραβίασε ο Διοικητής της 6ης ΥΠε.

Η απόφαση αυτή έχει δύο σκέλη. Αφ’ ενός μεν ακυρώνει την απόφαση του κ. Κατσίβελα με την οποία διορίστηκε Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας ο Ανδρέας Μαζαράκης και αφ’ ετέρου υποχρεώνει την Διοίκηση να ενεργήσει κατά το σκεπτικό της.

Ο Διοικητής της 6ης ΥΠε συμμορφώθηκε και με τα δύο σκέλη της απόφασης.

Ανακάλεσε την απόφαση του κ. Κατσίβελα και επέλεξε τον νέο Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας κατά το σκεπτικό του Δικαστηρίου.

Με το σκεπτικό της απόφασης επανέρχεται στην λίστα αξιολόγησης ο ιατρός που προσέφυγε δικαστικά. Ο κ. Διοικητής υλοποίησε την απαίτηση αυτή του Δικαστηρίου. Περαιτέρω το Δικαστήριο απαίτησε στην λίστα αξιολόγησης να υπάρχουν μόνον γιατροί με τον βαθμό του Συντονιστή Διευθυντή. Και αυτή την απαίτηση υλοποίησε ο κ. Διοικητής αφαιρώντας από την λίστα αξιολόγησης τον συνάδελφο που δεν έχει τον βαθμό του Συντονιστή Διευθυντή και που είναι υφιστάμενος μου στο Καρδιολογικό Τμήμα. Το Δικαστήριο όμως αποφάσισε ότι δεν χωρεί νέα αξιολόγηση και αναπομπή στο Επιστημονικό Συμβούλιο και συνεπώς ο Διοικητής της 6ης ΥΠε οφείλει να συμπεριλάβει στους τρείς πρώτους τον επόμενο στην λίστα αξιολόγησης, δηλαδή τον Ανδρέα Μαζαράκη.

Δεν θα σχολιάσω την απόφαση του κ. Στακιά με την οποία επέλεξε τον Ανδρέα Μαζαράκη και όχι έναν, από τους υπόλοιπους δύο συνυποψηφίους μου. Προφανώς έχει αληθείς, σοβαρούς και νόμιμους λόγους γι’ αυτό και οι οποίοι έχουν περιέλθει εις γνώσιν του.

Όσον αφορά τον Πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου μας που χαρακτηρίζει «αλήτη» τον κ. Στακιά τον λόγο θα πρέπει να έχει η Διοίκηση του Νοσοκομείου η οποία διώκει με ασήμαντες αφορμές όποιον απλό υπάλληλο θεωρεί ότι έχει απρεπή συμπεριφορά. Πόσο μάλλον όταν αυτή η συμπεριφορά όχι μόνον ξεπερνά τα όρια της ευπρέπειας αλλά κινείται στα όρια που ο ίδιος ο πρόεδρος των εργαζομένων αναφέρει με εισαγωγικά.

 

 

Πάτρα 2/1/2015

 

Ο Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας

Ανδρέας Μαζαράκης

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 549 access attempts in the last 7 days.