Τέθηκε σε λειτουργία ο νέος αξονικός τομογράφος

ΣΤΟ ΠΠΝΠ

Ο μαναδικός σε δημόσιο νοσοκομείο

[08:07,29/01/2015]

Ξεκίνησε η λειτουργία του νέου αξονικού τομογράφου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, το οποίο είναι ένα υπερσύγχρονο μηχάνημα 80 τομών, αντίστοιχο του οποίου, σύμφωνα με τη Διοίκηση, δεν υπάρχει σε άλλο δημόσιο νοσοκομείο.

Είναι ισχυρότερος από αυτούς της προηγούμενης γενιάς.

Από τα κύρια χαρακτηριστικά αυτού του μηχανήματος είναι η ταχύτητα της εξέτασης, καθώς διαθέτει το απαραίτητο εξειδικευμένο λογισμικό.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 623 access attempts in the last 7 days.

%d bloggers like this: