Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης για Ειδικευόμενους Ιατρούς 13-2-2015

mohaw

 

 

Γραφείο Τύπου

Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Την παράταση της θητείας των ειδικευόμενων γιατρών ακόμα και όταν λαμβάνουν τον τίτλο της ειδικότητας, αποφάσισε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με τροποποίηση της σχετικής υπουργικής απόφασης.

Πιο συγκεκριμένα, στο τέταρτο εδάφιο της β΄ παραγράφου του κεφαλαίου ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ αναφέρεται ότι: «Ιατροί που έχουν ολοκληρώσει τον χρόνο εκπαίδευσής τους και παραμένουν με παράταση της σύμβασης τους στην οργανική τους θέση, δύνανται να παραμείνουν μέχρι την ημερομηνία της λήξης της σύμβασής τους και στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια της παράτασής τους έχουν αποκτήσει τίτλο ειδικότητας. Ιατρός που συμπληρώνει το πρώτο εξάμηνο της παράτασης παραμονής του και επιθυμεί την έγκριση της αίτησής του για παράταση παραμονής ενός εξαμήνου ακόμη, υποχρεούται να καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση που να δηλώνει ότι δεν έχει αποκτήσει τίτλο ειδικότητας».

Η παρούσα τροποποίηση έχει αναδρομική ισχύ από 14 Ιανουαρίου 2015.

 

Επισυνάπτεται η τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης

 

Τροποποίηση Υ.Α. Ειδικευόμενοι Ιατροί.pdfΜέγεθος: 405.8 KB

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 525 access attempts in the last 7 days.