Πάτρα: Πώς το ΠΠΝΠ κατάρτισε το προσωπικό του κι εξοικονομεί χρήματα

Που εφαρμόστηκε το πιλοτικό πρόγραμμα και πόσο μπορεί ν’ αποδόσει

 

ppnp

 

Καλύτερη διαχείριση του υπάρχοντος νοσηλευτικού προσωπικού και εξοικονόμηση πόρων, πέτυχε το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείου Πατρών, με την εφαρμογή πρωτοποριακού πιλοτικού προγράμματος βέλτιστης διοικητικής οργάνωσης.

Συγκεκριμένα, το Αιμοδυναμικό Τμήμα του νοσοκομείου, με την έγκριση της διοίκησης και την συναίνεση των εργαζόμενων, υλοποίησε το σχέδιο διοικητικής βελτιστοποίησης που εκπόνησε διεθνής ομάδα συμβούλων επιχειρηματικής ανάπτυξης και κατάφερε να καταπολεμήσει την γραφειοκρατία, να αξιοποιήσει καλύτερα το υπάρχον νοσηλευτικό προσωπικό και να εξοικονομήσει πόρους από την προμήθεια υλικών.

Οι νοσηλευτές του Τμήματος εκπαιδεύτηκαν ώστε να διεκπεραιώνουν εντός τριών ημερών (από δέκα ημέρες που χρειάζονταν κατά μέσο όρο) τις διαδικασίες παραγγελίας ιατρο-φαρμακευτικού υλικού με στόχο την βέλτιστη αξιοποίηση.

Παράλληλα, απαλλάχθηκαν από καθήκοντα άσχετα με την ειδικότητά τους και επικεντρώθηκαν στην διαχείριση ιατρικών περιστατικών, μειώνοντας αισθητά τον χρόνο νοσηλείας των ασθενών.

Η επεξεργασία των πρώτων δεδομένων από την εκπόνηση του πιλοτικού προγράμματος δείχνει μάλιστα ότι, αν κάθε νοσοκομείο επένδυε 200 εκατομμύρια ευρώ στην εκπαίδευση του υπάρχοντος προσωπικού του, το κράτος θα γλίτωνε έως και 300 εκατ. ευρώ, ετησίως, από τη μείωση της γραφειοκρατίας.

Επιπλέον, το ΠΠΝΠ αν επέκτεινε το πρόγραμμα και σε άλλα τμήματά του, θα εξοικονομούσε σε ορίζοντα τριετίας 24 εκατ. ευρώ, ενώ αν το ίδιο γινόταν σε όλα τα νοσοκομεία του ΕΣΥ, κάθε χρόνο, το κράτος θα εξοικονομούσε 1 δισεκατομμύριο ευρώ.

Στα συμπεράσματα της μελέτης, ιδιαίτερη μνεία γίνεται στη θετική ανταπόκριση των νοσηλευτών του Αιμοδυναμικού Τμήματος του νοσοκομείου που διαπίστωσαν ότι το πιλοτικό πρόγραμμα όχι μόνο δεν μείωνε τις θέσεις απασχόλησης, αλλά αξιοποιούσε καλύτερα τις ικανότητές τους και τους απάλλασσε από αρμοδιότητες άσχετες με το αντικείμενο εργασίας τους.

Οι εμπνευστές του σχεδίου πιστεύουν ότι, ανάλογες παρεμβάσεις θα μπορούσαν να γίνουν και σε άλλους τομείς του Εθνικού Συστήματος Υγείας, όπως τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών.

Το ισχύον σύστημα εφημεριών των νοσοκομείων, είναι τεκμηριωμένο ότι οδηγεί στην ανισοκατανομή των περιστατικών, επιβαρύνοντας τα κεντρικά νοσοκομεία, και συντελώντας σε σπατάλη πόρων.

Η αναδιοργάνωση του συστήματος εφημεριών, με ένα κεντρικό νοσοκομείο σε ρόλο συντονιστή πολλών μικρών περιφερειακών δομών, συνδυαστικά με την εκπαίδευση των προσωπικού, θα μπορούσε να βελτιστοποιήσει την λειτουργία των ΤΕΠ, να εξοικονομεί πόρους και να μειώνει τον φόρτο εργασίας, τόσο σε επίπεδο διακομιδών, όσο και ως προς τον αριθμό των εισαγωγών στα νοσοκομεία.

ΠΗΓΗ: health.in.gr

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 570 access attempts in the last 7 days.

%d bloggers like this: