Ο.Ε.Ν.Γ.Ε. – Απόφαση Γενικού συμβουλίου της 27/2/2015

oenge_logo

Ο.Ε.Ν.Γ.Ε. Απόφαση Γενικού συμβουλίου

 

5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

 

Την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου συνεδρίασε το Γενικό Συμβούλιο της ΟΕΝΓΕ με αντικείμενο συζήτησης τη νέα κατάσταση που διαμορφώνεται στην υγεία μετά το πρόσφατο εκλογικό αποτέλεσμα και τις διεκδικήσεις του νοσοκομειακού κινήματος.
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν όλοι οι Πρόεδροι Ενώσεων Γιατρών της χώρας, καθώς και μεγάλος αριθμός συναδέλφων, ενώ στην έναρξη της συνεδρίασης παραβρέθηκε ο αναπληρωτής υπουργός Ανδρέας Ξανθός, ο οποίος στο παρελθόν υπήρξε μέλος του Γενικού Συμβουλίου. Επίσης συμμετείχε καθ΄ όλη τη συνεδρίαση του συμβουλίου ο Σάκης Παπαδόπουλος, μέχρι πρόσφατα επιφορτισμένος με το θέμα των προσλήψεων εκ μέρους της ΕΓ της ΟΕΝΓΕ και νυν βουλευτής.
Μετά την τοποθέτηση του αναπληρωτή Υπουργού υποβλήθηκαν δεκάδες ερωτήσεων από τους συμμετέχοντες και επακολούθησαν οι τοποθετήσεις των μελών του Γενικού Συμβουλίου και των Προέδρων Ενώσεων.
Το Γενικό Συμβούλιο της ΟΕΝΓΕ θεωρεί πως υπό τις σημερινές συνθήκες ακραίας φτώχειας και ανθρωπιστικής κρίσης που βιώνει η ελληνική κοινωνία πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα, ώστε να υπάρξει αισθητή ανακούφιση, με μέτρα στήριξης του δημόσιου συστήματος υγείας, παροχή ρεύματος, στέγης, τροφής και ιατρικής παρακολούθησης σε όσους έχουν ανάγκη.
Ειδικά στο σύστημα υγείας πρέπει να γίνει ανακατανομή πόρων υπέρ του δημόσιου συστήματος υγείας, να υπάρξει άμεση αναδιοργάνωση της ΠΦΥ, της Δημόσιας Υγείας και της Διοίκησης του συστήματος.
Η ΟΕΝΓΕ συνεχίζει τον αγώνα της με βάση τις αποφάσεις του συνεδρίου της και χωρίς να υποστέλλει τις διεκδικήσεις της διεκδικεί:
– Άμεση χρηματοδότηση για τον διορισμό των 370 θέσεων γιατρών ΕΣΥ που έχουν περατωθεί οι κρίσεις τους και έχουν υπογραφεί τα πρακτικά, καθώς και των 162 θέσεων για τις οποίες υπάρχουν 110 πρακτικά και αναμένονται τα υπόλοιπα.
– Προώθηση των 90 θέσεων γιατρών ΕΣΥ που υπάρχει έγκριση από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.
– Έγκριση 800 νέων θέσεων επικουρικών γιατρών για να προκηρυχθούν τον Απρίλη.
– Έγκριση 1500 νέων θέσεων γιατρών ΕΣΥ και 2500 νοσηλευτικού προσωπικού για να προκηρυχθούν μέσα στο 2015.
– Υλοποίηση της πρόθεσης της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της αν-θρωπιστικής κρίσης και τη χρηματοδότηση της αναστήλωσης του ΕΣΥ, τη στήριξη των Μονάδων του ΠΕΔΥ, την οργάνωση της πρόληψης και της ΠΦΥ με Αστικά Κέντρα Υγείας και Ομάδα Υγείας, την οικοδόμηση ολοκληρωμένου Δημόσιου Συστήματος Υγείας, ως προτεραιότητα του κυ-βερνητικού έργου.

Το Γενικό Συμβούλιο διεκδικεί:
– Κατάργηση Συστήματος DRG – ΚΕΝ και νόμου ΕΣΑΝ ΑΕ ως προαπαιτού-μενο για αναβάθμιση του ΕΣΥ
– Άμεση ρύθμιση καθολικής δωρεάν πρόσβασης στις Δημόσιες μονάδες Υγείας χωρίς διάκριση ανασφάλιστου – ασφαλισμένου
– Να μην υπάρχει καμία οικονομική συμμετοχή των ασθενών στις δομές Υγείας (5ευρω κλπ) και άμεση ανάκληση των ενταλμάτων παρακράτησης νοσηλίων μέσω εφορίας
– Απλούστευση διαδικασιών για άμεσες προσλήψεις, ώστε να καλυφθούν υπερεπείγουσες και επείγουσες ανάγκες στελέχωσης, καθώς και προ-μήθεια των απαραίτητων υλικών και εξοπλισμού
– Άμεση έναρξη διαδικασιών για σύνταξη υγειονομικού χάρτη με βάση τις πληθυσμιακές ανάγκες από την πρόληψη ως την αποκατάσταση και με βάση το χάρτη αυτό να καταρτιστούν οι οργανισμοί των δημόσιων μονά-δων υγείας και να προβεί η κυβέρνηση στη στελέχωσή τους
– Ενιαίες εργασιακές σχέσεις – πλήρης και αποκλειστική απασχόληση σε όλες τις βαθμίδες του Δημόσιου Συστήματος Υγείας
– Να δοθεί τέλος στην απλήρωτη εργασία και να υπάρξει άμεση αποπληρωμή εφημεριών
– Την πάταξη της ρεμούλας και της διαφθοράς με κρατικό έλεγχο των προμηθειών, φαρμάκων και εξοπλισμού
– Αποκατάσταση της δημοκρατίας στις δομές υγείας (συμμετοχή κοινωνι-κών φορέων, ασθενών, εργαζομένων κλπ).
Το Γενικό Συμβούλιο της ΟΕΝΓΕ καλεί τις Ενώσεις να συγκαλέσουν άμεσα Γενικές Συνελεύσεις, στις οποίες θα συζητήσουν τη νέα κατάσταση που δια-μορφώνεται στην υγεία και να μεταφέρουν τις θέσεις τους στην Ομοσπονδία. Στις συνελεύσεις είναι απαραίτητο να προσκαλούνται και να συμμετέχουν οι συνάδελφοι που υπηρετούν στα Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία.

Η ΟΕΝΓΕ θα συνεχίσει τη συνεργασία με τις Ομοσπονδίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της υγείας και θα χαράξει τα επόμενα βήματά της με βάση την πρόοδο της κυβέρνησης για επίλυση των μεγάλων προβλημάτων που ταλανίζουν τη χώρα.
Η ΟΕΝΓΕ καλεί τους συναδέλφους να συμμετάσχουν στα αντιφασιστικά συλλαλητήρια που διοργανώνονται σε όλη τη χώρα στις 21 Μαρτίου 2015.

 

Για το Γενικό Συμβούλιο της ΟΕΝΓΕ

gia_oenge

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 518 access attempts in the last 7 days.