Προκήρυξη 79 θέσεων ειδικευμένων γιατρών για εξειδίκευση σε 33 ΜΕΘ και ΜΕΝ

10/03/2015

Προκήρυξη 79 θέσεων ειδικευμένων γιατρών για εξειδίκευση σε 33 ΜΕΘ και ΜΕΝ

Δύο προκηρύξεις για 183 θέσεις νοσοκομειακών γιατρών διαφόρων ειδικοτήτων, δημοσιοποιήθηκαν από το υπουργείο Υγείας.
Η πρώτη αφορά την πρόσληψη 79 ειδικευμένων γιατρών για εξειδίκευση στις μονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) και Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝ).
Οι εν λόγω γιατροί θα στελεχώσουν μονάδες σε 33 δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα, τα οποία κατανέμονται ανά Υγειονομική Περιφέρεια (ΥΠΕ) ως εξής:
1η ΥΠΕ Αττικής: 30 θέσεις (25 σε ΜΕΘ και 5 σε ΜΕΝ).
2η ΥΠΕ Πειραιά και Αιγαίου: Δέκα θέσεις (8 σε ΜΕΘ και 2 σε ΜΕΝ).
3η ΥΠΕ Μακεδονίας: Επτά θέσεις (7 σε ΜΕΘ και 2 σε ΜΕΝ).
4η ΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης: 15 θέσεις (9 ΜΕΘ και 6 ΜΕΝ).
5η ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς: Τρεις θέσεις σε ΜΕΘ.
6η ΥΠΕ Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας: Πέντε θέσεις (μία σε ΜΕΘ και τέσσερις σε ΜΕΝ).
7η ΥΠΕ Κρήτης: Μία θέση ΜΕΝ.
Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλουν γιατροί με τις εξής ειδικότητες:
-Για τις ΜΕΘ ενηλίκων, Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Χειρουργικής ή Πνευμονολογίας ή Αναισθησιολογίας ή Νεφρολογίας.
-Για τις ΜΕΘ παιδιών, Παιδιατρικής ή Παιδοχειρουργικής.
-Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Χειρουργικής ή Πνευμονολογίας ή Αναισθησιολογίας ή Νεφρολογίας, εφόσον έχουν εργαστεί μετά τη λήξη της ειδικότητας για χρονικό διάστημα 16 μηνών στις συγκεκριμένες ειδικότητες σε παιδιατρικό νοσοκομείο.
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως τις 16 Μαρτίου, στη Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων (πληροφορίες 213.2161222).
Επικουρικοί
Έως τις 20 Μαρτίου θα μπορούν να υποβάλλουν συμπληρωματικές αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη 104 θέσεων επικουρικών γιατρών.
Η κατανομή των θέσεων ανά ΥΠΕ έχει ως εξής:
1η ΥΠΕ: 6 θέσεις.
2η ΥΠΕ: 10 θέσεις.
3η ΥΠΕ: 15 θέσεις.
4η ΥΠΕ: 16 θέσεις.
5η ΥΠΕ: 18 θέσεις.
6η ΥΠΕ: 29 θέσεις.
7η ΥΠΕ: 10 θέσεις.
Τις θέσεις θα καταλάβουν γιατροί 19 ειδικοτήτων:
Παιδιατρικής, Ουρολογίας, Καρδιολογίας, Νεφρολογίας, Αναισθησιολογίας, Χειρουργικής, Παθολογίας, Ορθοπεδικής, Γυναικολογίας, Ακτινοδιαγνωστικής, Οφθαλμολογίας, Πνευμονολογίας, Βιοπαθολογίας, Νευρολογίας, Εντατικής Θεραπείας, Γαστρεντερολογίας, Παθολογικής Ογκολογίας, Χειρουργικής Παίδων, Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Ρευματολογίας και Αιματολογίας ή Παιδιατρικής.
Πηγή: http://www.onmed.gr

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 518 access attempts in the last 7 days.