Πάτρα: Εκσυγχρονίζεται το Ακτινολογικό του Καραμανδανείου

ΑΓΟΡΑΣΤΗΚΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΥΧΝΙΑ

Με ενέργειες της Διοίκησης

[15:33,23/03/2015]

Σε ουσιαστικό εκσυγχρονισμό του Ακτινολογικού Εργαστηρίου του Καραμανδανείου Νοσοκομείου Παίδων Πατρών προχώρησε η Διοίκηση του Καραμανδανείου,  με πρόσφατες ενέργειες της κ. Γατοπούλου Αικατερίνης ως εκτελούσας χρέη Διοικητή, με την συνδρομή της κ. Σιάμου Κωνσταντίνας, διοικητικής Διευθύντριας του Νοσοκομείου.

Νέα, σύγχρονη και τελευταίας τεχνολογίας λυχνία για το ακτινολογικό μηχάνημα του Καραμανδανείου ήδη τις προηγούμενες ημέρες παραγγέλθηκε με έξοδα του Καραμανδανείου, η δε παραλαβή του και η τοποθέτησή του αναμένεται εντός της εβδομάδος. Η εγκατάσταση της καινούριας λυχνίας εκσυγχρονίζει και αναβαθμίζει το Ακτινολογικό Εργαστήριο αφενός προς όφελος των μικρών ασθενών, αφετέρου προς διεκπεραίωση του μεγάλου αριθμού ακτινογραφιών που εκτελούνται ημερησίως στο Καραμανδάνειο.

 

http://www.patrastimes.gr/

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 488 access attempts in the last 7 days.