Ενημερωτικό για την καταβολή των εφημεριών, το επίδομα βιβλιοθήκης, τις προκηρύξεις θέσεων και το ιατρικό μισθολόγιο

oenge_red

19/04/2015

Α.- Η ΟΕΝΓΕ το τελευταίο διάστημα πιέζει καθημερινά για καταβολή του κονδυλίου εφημεριών, επικοινωνώντας με την πολιτική ηγεσία και τις οικονομικές υπηρεσίες του υπουργείου Υγείας, καθώς και με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, προκειμένου να αρθούν δεκάδες εμπόδια και να ομαλοποιηθεί η ροή καταβολής των εφημεριών.Ήδη μέχρι τώρα πληροφορούμαστε πως:

1.- Έχουν έχει ολοκληρωθεί η δημιουργία νέων κωδικών στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων και είναι πλέον δυνατή η μεταφορά των χρημάτων στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών, η οποία θα μπορεί εφεξής να πραγματοποιείται σε πολύ μικρότερο χρόνο.

2.- Έχουν εκταμιευθεί και έχουν κατατεθεί στους λογαριασμούς των γιατρών (*) οι εφημερίες Δεκεμβρίου 2014 και όσες από τις αποζημιώσεις προηγουμένων ετών βρίσκονταν εντός των εγκεκριμένων πιστώσεων των προηγουμένων ετών.

3.- Τα κονδύλια εφημεριών για τους πρώτους τρείς μήνες του 2015 πληροφορούμαστε πως θα εκταμιευθούν από το ΓΛΚ το επόμενο δεκαήμερο και θα πιστωθούν άμεσα στους λογαριασμούς των Νοσοκομείων, ώστε να καταβληθούν οι εφημερίες Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου.

 

Β.- Για το επίδομα βιβλιοθήκης η ΟΕΝΓΕ πιέζει για άμεση νομοθετική ρύθμιση, προκειμένου να συμπεριληφθεί ως τέτοιο στις βεβαιώσεις αποδοχών για τα εισοδήματα του 2014 και να μην χρειαστεί να υποβάλλουμε φέτος ανακλητικές δηλώσεις.

 

Γ.- Σχετικά με την προκήρυξη θέσεων ιατρικού προσωπικού η ΟΕΝΓΕ έχει ολοκληρώσει την πρώτη φάση καταγραφής, ώστε από κοινού με τις υπηρεσίες του υπουργείου Υγείας να ξεκινήσουμε τις διαδικασίες προκηρύξεων στα Νοσοκομεία της χώρας.

 

Δ.- Τέλος, μετά τις 43 προσφυγές Ενώσεων που κατατέθηκαν υπό την αιγίδα της ΟΕΝΓΕ σχετικά με το ιατρικό μισθολόγιο έχει οριστεί δικάσιμος στο ΣτΕ στις 18 Σεπτεμβρίου.
Η Εκτελεστική Γραμματεία της ΟΕΝΓΕ συνεδριάζει την Παρασκευή 24 Απριλίου προκειμένου να εκτιμήσει την εξέλιξη των προβλημάτων και να καθορίσει τη στάση της για το επόμενο διάστημα.

 

Συναδελφικά

Δημήτρης Βαρνάβας

 

(*)  Ως γνωστόν πίστωση του λογαριασμού μισθοδοσίας από την ΕΑΠ σημαίνει πως τα χρήματα μπορούν να αναληφθούν από τον εργαζόμενο στις 13 ή 27 του μήνα

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 469 access attempts in the last 7 days.