ΕΚΛΟΓΕΣ Ε.Ι.Ν.Α. 2015 – ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ

aki_logo

ΕΚΛΟΓΕΣ Ε.Ι.Ν.Α. 2015

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ

akinisi.blogspot.com

 

Είμαστε μία κίνηση γιατρών που έχοντας προβληματισθεί για την συστηματική αποχή των συναδέλφων μας από την συνδικαλιστική δράση αποφασίσαμε να συμμετάσχουμε στην ανανέωση του συνδικαλιστικού κινήματος. Αδιάψευστος μάρτυρας μας η υποβαθμισμένη συμμετοχή στις συνελεύσεις και στην αγωνιστική δράση.

Σκοπός μας είναι να συμμετάσχουμε στο Δ.Σ. της Ε.Ι.Ν.Α, στις τριμελείς των νοσοκομείων και στην Ο.Ε.Ν.Γ.Ε και ενωμένοι να προωθήσουμε τα εργασιακά δικαιώματα των γιατρών του Ε.Σ.Υ αφουκραζόμενοι παράλληλα τις απαιτήσεις της κοινωνίας, της οποίας είμαστε μέλη, για ένα Δημόσιο, Αποτελεσματικό και Ανθρώπινο Σύστημα Υγείας.

Προτάσεις για τους γιατρούς των νοσοκομείων

 1. Υποχρεωτική δεκάωρη ανάπαυση στους εφημερεύοντες γιατρούς όπως προβλέπουν οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν ενσωματωθεί στο Εθνικό Δίκαιο.
 2. Σε μία εποχή δραματικών ελλείψεων ιατρικού προσωπικού θα πρέπει και οι Συντονιστές Διευθυντές της Α’ Ζώνης να συμμετέχουν σε 4 μικτές εφημερίες.
 3. Θέσπιση Κανονισμού Λειτουργίας για όλα τα Τμήματα των Νοσοκομείων. Πρέπει κάθε γιατρός να γνωρίζει τα δικαιώματα του και τις υποχρεώσεις του και να μην υφίσταται τις αυθαιρεσίες του συστήματος.
 4. Νομική υποστήριξη στους γιατρούς του Ε.Σ.Υ που εργάζονται το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
 1. Πρόχειρο ταμείο 1000 Ευρώ κάθε νοσοκομείο. Οι συνάδελφοι μας πληρώνουν από την τσέπη τους για να επιστρέψουν στη βάση τους μετά από κάθε διακομιδή.
 2. Ασφαλή προγράμματα εφημεριών και ασφαλής λειτουργία κάθε νοσοκομείου. Η έκθεση σε κίνδυνο ασθενών από την μη ασφαλή λειτουργία των νοσοκομείων όχι μόνον να καταγγέλλεται αλλά και να κολάζεται ποινικά.

 

Προτάσεις για τους γιατρούς των Π.Ε.Δ.Υ. – Κέντρων Υγείας

 1. Τα Κ.Υ. να επιστρέψουν άμεσα στο Νοσοκομεία ως ξεχωριστές Διευθύνσεις. Η αποκοπή τους από τον κύριο νοσοκομειακό κορμό έχει ως αποτέλεσμα την υποβάθμισή τους. Πως μπορεί η 6η ΥΠε να διαχειριστεί πάνω από 60 Κ.Υ.; Πως είναι δυνατόν να εξασφαλιστεί η λειτουργία Κ.Υ. σε μία περιοχή που εκτείνεται από τα Ελληνοαλβανικά σύνορα έως το Ακρωτήριο Ταίναρο;
 2. Απογευματινό ιατρείο για όλους τους γιατρούς των Κ.Υ. και Π.Ι. Σε ποια λογική υπακούει το γεγονός ότι μόνον οι γιατροί των νοσοκομείων θα κάνουν απογευματινό ιατρείο; Το Ε.Σ.Υ. τους εμπιστεύεται να κάνουν πρωινό ιατρείο αλλά όχι απογευματινό; Δεν αποτελεί αυτό άνιση μεταχείριση σε σχέση με τους νοσοκομειακούς γιατρούς;
 3. Υποχρεωτική δεκάωρη ανάπαυση στους εφημερεύοντες γιατρούς όπως προβλέπουν οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν ενσωματωθεί στο Εθνικό Δίκαιο.
 4. Η Ε.Ι.Ν.Α. να υποστηρίξει νομικά την διεκδίκηση των εφημερευόντων γιατρών των Κ.Υ. για δωρεάν διατροφή. Προκαλεί θυμηδία το γεγονός ότι προσέρχονται στην εφημερίες με «τάπερ» γιατί η Πολιτεία αδυνατεί να εφαρμόσει τους νόμους της.
 5. Πρόχειρο ταμείο 1000 Ευρώ για κάθε Κ.Υ. Οι συνάδελφοι μας πληρώνουν από την τσέπη τους για να επιστρέψουν στο Κ.Υ. μετά από κάθε διακομιδή.
 6. Ασφαλής εφημέρευση για όλα τα Κ.Υ. Είναι απαράδεκτο να υπάρχουν Κ.Υ. που να εφημερεύει μόνον ένας γιατρός ή γιατροί χωρίς νοσηλευτή.
 7. Συμπλήρωση του υπάρχοντος Κανονισμού Λειτουργίας των Κ.Υ. και Π.Ι.

 

Προτάσεις για την λειτουργία της Ε.Ι.Ν.Α

 

 1. Τα μέλη της Ε.Ι.Ν.Α. που θα εκλεγούν στο Δ.Σ. να αναστείλουν κάθε κομματική τους ιδιότητα, εάν έχουν. Πως θα πείσουμε τους συναδέλφους μας ότι εργαζόμαστε για τα εργασιακά δικαιώματα τους και όχι για τον κομματικό συνδικαλισμό;
 2. Μέχρι δύο θητείες για τα μέλη του Δ.Σ. Να δώσουμε χώρο στους νέους γιατρούς και σε φρέσκιες ιδέες.
 3. Καμία ανοχή σε περιστατικά βίας σε βάρος γιατρών. Να υποστηριχτεί νομικά κάθε συνάδελφος μας που υφίσταται την αντίδραση των πολιτών στην ανεπάρκεια της Πολιτείας να διασφαλίσει ένα Ανθρώπινο Σύστημα Υγείας. Η εργασιακή ασφάλεια είναι αποκλειστική ευθύνη του εργοδότη – Δημοσίου και η παράλειψη της θα πρέπει ν’ αντιμετωπίζεται με όλους του νομικά δυνατούς τρόπους και όχι μόνον με στάσεις διαμαρτυρίας.
 4. Μία θέση στο Δ.Σ. αποκλειστικά για αντιπρόσωπο των ειδικευόμενων. Πρέπει να εξασφαλιστεί ότι η δική τους φωνή θα ακούγεται πάντα.
 5. Το Δ.Σ. να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για λύση των διενέξεων που υπάρχουν μεταξύ των συναδέλφων και που δυστυχώς πολλές φορές φθάνουν στα ακροατήρια των δικαστηρίων. Η υιοθέτηση καταγγελιών της μίας μόνον πλευράς των εμπλεκομένων ακυρώνει τον συμβιβαστικό ρόλο της Ε.Ι.Ν.Α.
 6. Νομική υποστήριξη σε κάθε συνάδελφο που παραβιάζονται τα εργασιακά του δικαιώματα.
 7. Να πολεμήσουμε το σύστημα μέσα από την ίδια του την νομοθεσία μέχρι αυτή ν’ αλλάξει προς το δικαιότερο και αποτελεσματικότερο. Για παράδειγμα η τήρηση των κανόνων της διακομιδής όπως έχει θεσπισθεί και η υποχρεωτική δεκάωρη ανάπαυση στην εφημερία.
 8. Έρευνα για τις συνθήκες εκπαίδευσης των ειδικευομένων γιατρών

 

Προτάσεις για την σχέση μας με την κοινωνία

 

 1. Ο χρήστης των υπηρεσιών υγείας είναι οι πολίτες τους οποίους εξυπηρετούμε με την ιατρική τέχνη μας. Πρέπει να γίνει αντιληπτό στους πολίτες ότι κακοπληρωμένος, εξαντλημένος και επιστημονικά απαίδευτος γιατρός με εξαιρετική δυσκολία θα εκπληρώσει τα καθήκοντά του προς τους ασθενείς.
 2. Θέλουμε την συμμετοχή των απλών πολιτών στις κινητοποιήσεις μας διότι πρωτίστως αυτοί θα είναι τα θύματα ενός ανεπαρκούς Ε.Σ.Υ. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να επιμείνουμε στη διακήρυξη ότι φαινόμενα διαφθοράς, στην οποία συμβάλλουν και οι πολίτες με το γνωστό «φακελάκι», δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτά.
 3. Φαινόμενα προσβολής της αξιοπρέπειας του πολίτη δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτά.
 4. Φαινόμενα βίας κατά του προσωπικού των νοσοκομείων δεν πρόκειται να αντιμετωπισθούν μόνον με καταδικαστικά ψηφίσματα.

 

 

Συνάδελφε,

το θέμα του ιατρικού μισθολογίου έχει παραπεμφθεί προς εκδίκαση στο ΣτΕ. Η δική μας άποψη είναι να αναμένουμε την απόφαση και στη συνέχεια, να κινητοποιηθούμε για ένα νέο ιατρικό μισθολόγιο που θα περιλαμβάνει και λύση του εφημεριακού.

Για το θέμα των προσλήψεων θα παρακολουθούμε στενά την υλοποίηση των διακηρύξεων της πολιτικής ηγεσίας για νέες προσλήψεις. Επειδή αντιλαμβανόμαστε ότι στην σημερινή οικονομική ανέχεια της χώρας είναι δύσκολο να εξασφαλιστεί ο αριθμός των προσλήψεων που θα ανακουφίσει το κουρασμένο και εξαντλημένο ιατρικό προσωπικό η Ε.Ι.Ν.Α ν΄ αναλάβει πρωτοβουλίες για την αλληλοεπικάλυψη ιατρικού προσωπικού όπου αυτό είναι εφικτό και υπάρχει βούληση των γιατρών για βοήθεια σε συναδέλφους.

Οι λοιποί εργαζόμενοι στα νοσοκομεία μπορεί να μην είναι συνάδελφοι με την στενή έννοια, εξυπηρετούμε όμως όλοι τον ίδιο σκοπό, τον πάσχοντα άνθρωπο. Τους θέλουμε συνεργάτες και όχι υπαλλήλους και αυτό θα πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους.

Συνάδελφοι,

Σας καλούμε να συμμετάσχετε στις εκλογές διότι μόνον η μαζικότητα και η ατομική αγωνιστική διάθεση μπορούν να απεγκλωβίσουν τον συνδικαλισμό από τον σφιχτό κομματικό εναγκαλισμό. Μόνον η καθολική συμμετοχή μπορεί ν’ αναδείξει ένα αντιπροσωπευτικό Δ.Σ. το οποίο θα εργάζεται για τα δικαιώματά μας και το οποίο θα μπορεί ευθαρσώς να ισχυριστεί:

 

«ΝΑΙ! ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ!!»

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 548 access attempts in the last 7 days.