Ν 1264/82 Για τον εκδημοκρατισμό του Συνδικαλιστικού Κινήματος

nomothesia

Ν 1264/82 Για τον εκδημοκρατισμό του Συνδικαλιστικού Κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων

 

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 527 access attempts in the last 7 days.