ΦΕΚ: Προσωπικό ΕΟΠΥΥ σε οργανικές θέσεις ΕΣΥ της 6η Υ.Πε (Ονόματα)

FEK

 

 

 

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 510 access attempts in the last 7 days.

%d bloggers like this: