ΦΕΚ: Προσωπικό ΕΟΠΥΥ σε οργανικές θέσεις ΕΣΥ της 6η Υ.Πε (Ονόματα)

FEK

 

 

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 549 access attempts in the last 7 days.