Προσωρινό “λουκέτο” στη Μαιευτική Αμαλιάδας

ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ 6ης ΥΠΕ

Τοκετοί και γυναικολογικά χειρουργεία παραπέμπονται

[09:20,28/05/2015]

Απόφαση προσωρινής σύμπτυξης των Μαιευτικών Γυναικολογικών Κλινικών των Νοσοκομείων Πύργου και Αμαλιάδας έλαβε η Διοίκηση της 6ης ΥΠΕ, λόγω σοβαρού προβλήματος που προέκυψε στη στελέχωση και των δυο τμημάτων. Η λειτουργία της Μαιευτικής Κλινικής της Νοσηλευτικής Μονάδας Αμαλιάδας, αναστέλλεται προσωρινά, όχι όμως και τα εξωτερικά ιατρεία τα οποία θα συνεχίσουν να δέχονται τις γυναίκες ασθενείς στη διάρκεια του πρωινού ωραρίου καθημερινά.
Πλέον, τοκετοί και γυναικολογικά χειρουργεία, θα πραγματοποιούνται στη Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική του Νοσοκομείου Πύργου.
Η απόφαση του Διοικητή της 6ης ΥΠΕ Γιώργου Γιαννόπουλου, έχει ήδη κοινοποιηθεί στη Διοίκηση του Γ.Ν. Ηλείας αλλά και στους Διευθυντές των δυο κλινικών και θα τεθεί σε ισχύ από 1η Ιουνίου έως και 30 Σεπτεμβρίου. Χρονικό διάστημα που σύμφωνα με πληροφορίες, απαιτείται για την επίλυση των σοβαρών προβλημάτων στελέχωσης που παρουσιάστηκαν.
Η απόφαση αυτή, αναστολής της Μαιευτικής Κλινικής του Νοσοκομείου Αμαλιάδας, αποτελεί τη δεδομένη στιγμή, τη μοναδική λύση για την ασφαλή λειτουργία της Γυναικολογικής και κατ’ επέκταση την ασφαλή αντιμετώπιση των εγκύων και μη γυναικών που έχουν ανάγκη γυναικολογικής υποστήριξης.

Τα σοβαρά προβλήματα που προέκυψαν, επέβαλαν ουσιαστικά την σύμπτυξη των δυο κλινικών και δεν επιδέχονται περεταίρω σχολιασμού, παρά τις αντιδράσεις που έχουν ήδη προκληθεί σε μερίδα εργαζομένων της Νοσηλευτικής Μονάδας Αμαλιάδας. Σύμφωνα με πηγές, η απόφαση αυτή αποτελούσε τη μοναδική λύση.
Μάλιστα, πέρα από το ιατρικό προσωπικό που θα μετακινηθεί στην Μαιευτική του Νοσοκομείου Πύργου, καθήκοντα θα αναλάβουν και εκ περιτροπής και οι Μαίες της Ν.Μ. Αμαλιάδας.
Όλα τα υπόλοιπα τμήματα και οι κλινικές του Νοσοκομείου Αμαλιάδας συνεχίζουν κανονικά και η λειτουργία τους δεν θα επηρεαστεί από την απόφαση σύμπτυξης των Μαιευτικών Κλινικών.

 

Πηγή: εφημερίδα Πρωινή

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 549 access attempts in the last 7 days.