Παραμένουν σε αυτοδίκαιη αργία οι υπόδικοι υπάλληλοι

25/06/2015

Παραμένουν σε αυτοδίκαιη αργία οι υπόδικοι υπάλληλοι

katrougalos

 

Αθήνα:  Με εγκύκλιό του, ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Γιώργος Κατρούγκαλος, βάζει φρένο στην επιστροφή υπόδικων δημοσίων υπαλλήλων που βρίσκονται σε καθεστώς αυτοδίκαιης αργίας. Οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι τίθενται σε αναστολή καθηκόντων έως τις 15 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να συγκροτηθούν και να λειτουργήσουν τα πειθαρχικά συμβούλια.

Συγκεκριμένα, η εγκύκλιος Κατρούγκαλου δίνει διευκρινίσεις για την εφαρμογή σχετικής διάταξης του νόμου 4325/2015  περί αναστολής καθηκόντων σε υπαλλήλους. Με την εν λόγω διάταξη προβλέφθηκε ότι η αυτοδίκαιη αργία που προβλεπόταν από τις καταργηθείσες από το ίδιο άρθρο διατάξεις λήγει αυτοδικαίως μετά από 15 ημέρες από τη δημοσίευση του νόμου, ήτοι την 26η Μαΐου 2016 με την επιφύλαξη των περιπτώσεων αυτοδίκαιης αργίας που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν.3528/2007 και του άρθρου 107 του Ν.3584/2007.

Όπως επισημαίνεται στην εγκύκλιο, από τη συνδυασμένη ερμηνεία των παραπάνω διατάξεων και «υπό το φως και των γενικών αρχών του διοικητικού δικαίου, προκύπτει ότι σε περίπτωση που δεν έχει συγκροτηθεί το πειθαρχικό συμβούλιο για να αποφασίσει περί της θέσης σε δυνητική αργία των υπαλλήλων που είχαν τεθεί σε αυτοδίκαιη αργία με τις προαναφερθείσες διατάξεις που καταργήθηκαν και συντρέχει, συνεπώς, περίπτωση ανωτέρας βίας, οι προθεσμίες της παραπάνω ρύθμισης παρατείνονται μέχρι τη συγκρότηση των συμβουλίων. Ανάλογα ισχύουν και σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας έγκαιρης συγκρότησης των πειθαρχικών συμβουλίων».

Σημειώνεται δε ότι «σε κάθε περίπτωση, η θέση του υπαλλήλου σε αναστολή άσκησης καθηκόντων αίρεται με την έκδοση της σχετικής διαπιστωτικής πράξης του αρμόδιου οργάνου και μέχρι τότε ο υπάλληλος παραμένει σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων».

Τέλος, ο κ. Κατρούγκαλος κάνει γνωστό ότι «μολονότι τα ανωτέρω προκύπτουν από το συνδυασμό των προαναφερθεισών διατάξεων με τις σχετικές γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου, για λόγους ασφάλειας δικαίου θα περιληφθούν και σε επικείμενη νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου».

Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 546 access attempts in the last 7 days.

%d bloggers like this: