Με απόφαση του υπουργού Υγείας ο διορισμός των διοικητών στα νοσοκομεία

24/06/2015

kouroublis2

Τη δυνατότητα διακοπής ή παύσης των διοικητών των δημόσιων νοσοκομείων χωρίς αποζημίωση, αποκτά πλέον ο υπουργός Υγείας, σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε την Τρίτη 23 Ιουνίου στη Βουλή, μέχρι την κατάρτιση ενός νέου συστήματος αξιολόγησης και επιλογής.
Με την εν λόγω τροπολογία ορίζεται ότι με αποφάσεις του, ο υπουργός Υγείας δύναται να διακόψει ή να πάψει τη θητεία των Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών αζημίως για το Δημόσιο και εφαρμόζοντας τα αξιολογικά κριτήρια που ισχύουν έως σήμερα, όπως αυτά ορίζονται στο νόμο 4052/2012, να ορίσει νέους.
Η αναγκαιότητα της ρύθμισης αναλύεται στην αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τη διάταξη ως εξής: «Με δεδομένες αφενός την ανυπέρβλητη ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των δημόσιων Νοσοκομείων της χώρας, η οποία καθιστά επιτακτική την αποτελεσματική λειτουργία των διοικήσεών τους, και αφετέρου τη δυσλειτουργία που υφίσταται και θέτει σε μεγάλο κίνδυνο την προστασία του δικαιώματος της υγείας των πολιτών, λόγω της αδυναμίας άσκησης εκ μέρους των Διοικητών των καθηκόντων τους, κρίνεται αναγκαίο να παρασχεθεί η νομοθετική εξουσιοδότηση στον Υπουργό Υγείας ώστε να δύναται να παύσει με απόφασή του τους υφιστάμενους Διοικητές και Αναπληρωτές Διοικητές των Νοσοκομείων καθώς και να ορίσει νέους, σύμφωνα με τα αξιολογικά κριτήρια της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ Α΄41)».
Η θητεία των Διοικητών και των Αναπληρωτών ορίζεται στα δύο χρόνια και όπως αναφέρεται στο σκεπτικό της απόφασης «αποσκοπεί στην παροχή ικανού χρονικού διαστήματος κατά το οποίο τα μεν Νοσοκομεία θα λειτουργήσουν με ένα σταθερό καθεστώς διοίκησης, το δε Υπουργείο Υγείας θα μπορέσει να επεξεργαστεί και θεσμοθετήσει ένα αξιόπιστο, πραγματικά αξιοκρατικό αλλά ταυτόχρονα και εφαρμόσιμο σύστημα αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων Διοικητών».
Στην τροπολογία αναφέρεται επίσης ότι, η Επιτροπή που ήταν μέχρι σήμερα επιφορτισμένη με την επιλογή των διοικήσεων των νοσοκομείων «ήταν καθαρά τυπική και δεν επιτέλεσε στην ουσία το έργο που της είχε ανατεθεί, εφόσον δεν προέβη σε πραγματική αξιολόγηση/κρίση των υποψηφίων με βάση τα προσόντα τους και περιορίστηκε απλώς στη σύνταξη προσχηματικού – αλφαβητικού και όχι αξιολογικού – καταλόγου, με αποτέλεσμα ο διορισμός των Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών των Νοσοκομείων που ακολούθησε να μην χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και αξιοκρατία».
Το υπουργείο Υγείας χαρακτηρίζει ως μεταβατικό στο νέο σύστημα διορισμού και επιλογής, μέχρι να καταρτιστεί ένα νέο σύστημα αξιολόγησης και επιλογής των διοικήσεων των Νοσοκομείων του ΕΣΥ πάντα με γνώμονα την απρόσκοπτη συνέχεια της λειτουργίας των νοσηλευτικών ιδρυμάτων.
Η τροπολογία συμπεριλήφθηκε στο νομοσχέδιο για τη χορήγηση ελληνικής ιθαγένειας σε πολίτες τρίτων χωρών και προβλέπει τη διαδικασία παύσης της θητείας των Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών των Νοσοκομείων του ΕΣΥ και ο ορισμός νέων.

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 651 access attempts in the last 7 days.

%d bloggers like this: