ΟΕΝΓΕ: Σχετικά με την καταβολή εφημεριών του 2ου τριμήνου 2015

oenge_bar

 

Αθήνα, 22 Ιουλίου 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
Σχετικά με την καταβολή εφημεριών του 2ου  τριμήνου 2015

Σε επικοινωνία που είχε σήμερα το προεδρείο της ΟΕΝΓΕ με υπηρεσιακούς
παράγοντες και την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας ενημερωθήκαμε πως
στις 27 Ιουλίου θα εκταμιευτούν το κονδύλια για τις εφημερίες Απριλίου- Μαϊου-
Ιουνίου και τα οποία, λόγω valeur, θα είναι αξιοιποιήσιμα στις 31 Ιουλίου,
προκειμένου να αναρτηθούν οι εφημερίες στην ΕΑΠ.

Πρέπει συνεπώς οι Διοικήσεις των Νοσοκομείων να προωθήσουν άμεσα τα σχετικά
εντάλματα στους Επιτρόπους, ώστε να είναι δυνατή η ανάρτηση στην ΕΑΠ και να
καταστεί εφικτή η καταβολή των εφημεριών στις 13 Αυγούστου ή το αργότερο στις
27 του ίδιου μήνα.

Η ίδια διαδικασία θα ισχύσει για τις υπερωρίες του υπόλοιπου προσωπικού.
Καλούμε τις Ενώσεις Γιατρών να συνεργαστούν στενά με τα λογιστήρια των
Νοσοκομείων και σε περίπτωση οιασδήποτε εμπλοκής να ενημερώσουν την ΟΕΝΓΕ.

Σχετικά με την καταβολή εφημεριών του 2ου τριμήνου 2015 (PDF)

 

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 518 access attempts in the last 7 days.