ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ : Σημεία συζήτησης στη συνάντηση ΟΕΝΓΕ- υπουργείου Υγείας

oenge_bar

10 Οκτωβρίου 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Σημεία συζήτησης στη συνάντηση ΟΕΝΓΕ- υπουργείου Υγείας

 

 

Πραγματοποιήθηκε στις 2/10/2015 συνάντηση της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΟΕΝΓΕ με τη νέα πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας. Η ατζέντα της συζήτησης περιελάμβανε τα εξής ζητήματα:

· Προσλήψεις μονίμων
· Προσλήψεις επικουρικών
· Χρηματοδότηση συστήματος
· Κατάθεση νομοσχεδίου
· Μισθολόγιο (αγωγή στο ΣτΕ)
· Εφημεριακό

· Κατάργηση του 9% για τις πρόσθετες
· Μισθολογική αντιστοίχηση των Νοσοκομειακών Γιατρών του ΙΚΑ, που έγιναν ΠΑΑ μετά από Κρίση σύμφωνα με τον Νόμο και τούς απονεμήθηκαν βαθμοί του ΕΣΥ
· Αποπληρωμή των εφημεριών των γιατρών των Κέντρων Υγείας.
· Πανεπιστημιακοί υπότροφοι

· Ανασφάλιστοι
· ΕΣΑΝ ΑΕ
· Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
· Οργανισμοί Νοσοκομείων— πανεπιστημιακά νοσοκομεία
· Αυτόνομα ΤΕΠ
· Διοικήσεις νοσοκομείων – λειτουργία/ λίστα χειρουργείων
· Ιδιωτικά συνεργεία

Συνοπτικά οι απαντήσεις του υπουργού Υγείας έχουν ως εξής:
Προσλήψεις μονίμων: Ήδη έχει δρομολογηθεί η 1η δέσμη προκηρύξεων μέσω
ΑΣΕΠ περίπου 1000 θέσεων εργαζομένων στα νοσοκομεία, ενώ έχει εγκριθεί με ΠΥΣ
η 2η δέσμη με περίπου 2500 γιατρούς -νοσηλευτές- λοιπό παραϊατρικό και
διοικητικό προσωπικό για τον ευρύτερο χώρο της Υγείας. Στο υπό κατάθεση
νομοσχέδιο μελετάται να συμπεριληφθεί πρόταση της ΟΕΝΓΕ για επιτάχυνση των
κρίσεων, ώστε από τη στιγμή της προκήρυξης μέχρι την πρόσληψη να μεσολαβούν
δεσμευτικά μόνον 5 μήνες.
Επικουρικοί: Έχει ξεκινήσει η διαδικασία προσλήψεων επικουρικών με τις νέες
διατάξεις και θα επιταχυνθεί το επόμενο διάστημα, προκειμένου να καλυφθούν
κενά σε όλη τη χώρα. Η παράταση θητείας των ήδη υπηρετούντων θα εξετασθεί
από την πολιτική ηγεσία σε συνεννόηση με τη νομική υπηρεσία, διότι υπάρχει
ενδεχόμενο περαιτέρω παράταση θητείας να οδηγήσει σε σχέσεις αορίστου
χρόνου.
Χρηματοδότηση συστήματος: εγκρίθηκε η εκταμίευση του συνόλου των δαπανών
του προϋπολογισμού του 2015 και γίνεται προσπάθεια έγκρισης υπέρβασης των
δαπανών αυτών (ήδη εγκρίθηκαν 150 εκ. επιπλέον εως τον Νοέμβριο και
αναμένονται άλλα 150 εκ για τον Δεκέμβριο 2015).
Επιδίωξη της πολιτικής ηγεσίας είναι η αύξηση του ορίου δαπανών μέσω
αναθεώρησης των προϋπολογισμών των Νοσοκομείων, ώστε να είναι δυνατή η
απορρόφηση των επιχορηγήσεων. Η πολιτική ηγεσία θα επιδιώξει την ανακατανομή
πόρων υπέρ της δημόσιας περίθαλψης.
Εφημεριακό: Στο νομοσχέδιο που πρόκειται να κατατεθεί σύντομα θα υπάρξουν
ρυθμίσεις με τις οποίες θα δίδεται λύση στις εκκρεμότητες που υπήρχαν και για τις
οποίες η ΟΕΝΓΕ έχει καταθέσει πλήρεις και νομοτεχνικά διαμορφωμένες προτάσεις.
Ανασφάλιστοι: Η ΚΥΑ που είχε ετοιμαστεί στις αρχές του καλοκαιριού πρόκειται να
υπογραφεί από τους εμπλεκόμενους υπουργούς και να τεθεί σε εφαρμογή. Το
εισιτήριο των 5 ευρώ δεν πρόκειται να επανέλθει.
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας: Αποτελεί βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης η
ανάπτυξη ενός Εθνικού Δικτύου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε όλη τη χώρα
που θα βασίζεται στις αποκεντρωμένες μονάδες υγείας γειτονιάς, στα Κέντρα
Υγείας αστικού και αγροτικού τύπου , στον οικογενειακό γιατρό με συγκεκριμένο
πληθυσμό ευθύνης και στην διεπιστημονική ομάδα υγείας. Σύντομα θα υπάρξει
νομοθετική πρωτοβουλία που θα δοθεί προς διαβούλευση σε όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς.
Οργανισμοί Νοσοκομείων: Έχει ήδη δοθεί εντολή στους Διοικητές ΔΥΠΕ να
ολοκληρώσουν τους οργανισμούς Νοσοκομείων που είναι ώριμοι.
Αυτόνομα ΤΕΠ: Αποτελούν προτεραιότητα του υπουργείου Υγείας, ώστε να αλλάξει
το μοντέλο εφημέρευσης των Νοσοκομείων.
Διοικήσεις Νοσοκομείων: Σύντομα θα υπάρξουν αλλαγές στις Διοικήσεις των
Νοσοκομείων.
Ιδιωτικά συνεργεία: Θα ενισχυθεί το μοντέλο συνεταιριστικής εργασίας από
εργαζόμενους, ώστε να απομακρυνθούν οι εργολάβοι από την ανάληψη
λειτουργιών των Νοσοκομείων (καθαρισμός, φύλαξη, συντήρηση κλπ).
Ο αναπλ. Υπουργός Παύλος Πολάκης στην τοποθέτησή του εστίασε στα ζητήματα
προμηθειών, διαφθοράς και εξοικονόμησης πόρων στο σύστημα υγείας.

Συναδελφικά

Δημήτρης Βαρνάβας

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 592 access attempts in the last 7 days.