Δωρεάν εξετάσεις για ασφαλισμένους και για ανασφάλιστους στο ΠΕΔΥ.

pedy

 

Θα ήθελα να ενημερώσω τους φίλους ότι στο ΠΕΔΥ Πάτρας, πρώην ΙΚΑ, πραγματοποιούνται όλες οι απλές ακτινολογικές εξετάσεις , οι πανοραμικές ακτινογραφίες και οι μαγνητικές τομογραφίες.

Οι πιο πάνω εξετάσεις γίνονται για όλους τους ασφαλισμένους και για τους ανασφαλίστους εντελώς δωρεάν

 

ΠΗΓΗ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 546 access attempts in the last 7 days.

%d bloggers like this: