Νόμος 4342/15 άρθρο 60 – Αναπλήρωση σε περίπτωση που έχει αποχωρήσει ή εκλείψει ο Διοικητής Νοσοκομείου

FEK

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 284 access attempts in the last 7 days.

%d bloggers like this: